Za peniaze do zdravia dostávajú Slováci málo

RTVS uverejnila reportáž o Indexe Zdravie za peniaze. 30. 08. 2020.

Za peniaze do zdravia dostávajú Slováci málo

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovensko si umiestnenie na chvoste v hodnotení zdravia za peniaze po roku zopakovalo, hoci s miernym zlepšením z dvadsiateho štvrtého na dvadsiate prvé miesto. Analytici z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa pozreli na dvadsaťpäť európskych krajín. Hodnotili ich podľa vynaložených peňazí do zdravotníctva a dosiahnutých výsledkov. Nemusí to teda automaticky znamenať kvalitu starostlivosti. Ako prvý skončil Island a posledné, to je zaujímavé, Švajčiarsko. Slovensko je na tom dobre iba v jednom z ukazovateľov.“

Petra Pupalová, redaktorka: „Slovenské zdravotníctvo dáva na jedného obyvateľa ročne viac ako tisíc eur. Napriek tomu výsledky v oblasti zdravia máme štvrté najhoršie spomedzi dvadsiatich piatich európskych krajín.“

Martin Vlachynský, analytik INESS: „Toto hodnotenie nám hovorí o tom, že tá kvalita zdravia, ktorú máme na Slovensku, by mohla byť vyššia aj s tými peniazmi, s tými nákladmi, ktoré do zdravotníctva štát, respektíve poistenci dávajú.“

Petra Pupalová: „Aj keď sme sa najlepšie popasovali s pandémiou koronavírusu, čo sa týka úmrtí, až v piatich z dvadsiatich troch ukazovateľov zdravia sme mali najhoršie výsledky.“

Katarína Barteková, stážistka INESS, spracovateľka dát: „Najhoršie sme v preventabilných ochoreniach na tom, v tých úmrtnostiach na rôzne infarkty, taktiež sme mali veľmi nízke počty sociálnych a zdravotných pracovníkov.“

Petra Pupalová: „Podľa inštitútu by sa malo slovenské zdravotníctvo zamerať na starostlivosť o chronických pacientov či marginalizované skupiny a rovnako kvalitu vzdelania na lekárskych fakultách. Rezort zdravotníctva plánuje zlepšiť stav zdravotníctva systematicky. V programovom vyhlásení uviedlo ministerstvo svoje priority.“

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Spomeniem napríklad že plánujeme reformu ambulantnej starostlivosti tak, aby pacienti mali dostupnú zdravotnú starostlivosť v regiónoch tam, kde je aj teraz možno trošku problém. Chceme v budúcnosti pracovať aj na reforme nemocničnej siete. Pracujeme už aj aktívne na reforme liekovej politiky.“

Petra Pupalová: „Na prvom mieste v rebríčku je Island, no napríklad na štvrtom sa umiestnilo s nami ekonomicky porovnateľné Poľsko.“

Martin Vlachynský: „Ako pacient, ak by som si mal vybrať medzi Švajčiarskom a poľským zdravotným systémom, tak idem sa samozrejme radšej liečiť do Švajčiarska. Ale z pohľadu finančných možností tej krajiny, tak sú schopní nakupovať alebo prevádzkovať ten systém s veľmi málo peniazmi, čo ich vynieslo na to štvrté miesto.“

Petra Pupalová: „Švajčiarsko si oproti vlaňajšku pohoršilo a ocitlo sa na úplnom chvoste rebríčka. Je to preto, lebo kvalitu majú zaplatenú veľmi vysokými výdavkami.“

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards