Výsledky projektu Byrokratický index

Rádio Slovensko uverejnilo reportáž o Byrokratickom indexe. 30.9.2021

Výsledky projektu Byrokratický index

Analytici INESS v Byrokratického indexu skúmali, koľko by trvalo modelovej spoločnosti so štyrmi zamestnancami, ktorá podniká vo výrobnej sfére, kým by vybavila všetky administratívne povinnosti. Výsledok je 224 hodín.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards