Súkromná polícia v minulosti a dnes

Ekonómovia si vo všeobecnosti uvedomujú koordinačno-podnetovú silu trhu. Trh cez cenový mechanizmus umožňuje koordinovať plány veľkého množstva ľudí bez toho, aby bol prítomný nejaký centrálny koordinátor. A trhu pre jeho správne fungovanie postačuje, že každý sleduje svoj vlastný záujem (na rozdiel od napr. politiky a demokratických mechanizmov).

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards