INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Klimatická predpoveď: Poplach sa ruší!

Aj keď správa IPCC stále zveličuje mieru otepľovania, je už opatrnejšia pri hodnotení jeho dôsledkov.

Medzivládny panel OSN o klimatických zmenách (IPCC) zanedlho zverejní druhú časť svojej najnovšej správy o pravdepodobnom dopade klimatických zmien. Zástupcovia vlád sa stretávajú s vedcami, aby zatraktívnili – pardón, prepísali – zhrnutie odhadov vedcov ohľadne nadchádzajúcich búrok, súch a chorôb. Ale skutočná správa, známa ako AR5-WGII, nie je ani zďaleka tak desivá ako jej predchodca spred siedmych rokov.

Smršť stavieb sa nekonala

Pripravovaný kontroverzný zákon o nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy má výrazne sťažiť možnosť získať poľnohospodársku pôdu ľuďom, ktorí už nie sú farmári, čím brzdí štart novej generácie poľnohospodárov. Takisto bráni vlastníkom pôdy predať svoj majetok tomu, koho si oni vyberú. Pôdu budú musieť ponúknuť  miestnym družstvám.

Rodná hruda

Na stole je zákon obmedzujúci vlastnícke práva majiteľov pôdy. Ako inde v EÚ, aj my sa bojíme o svoje potraviny. Cudzinci sú však posledný problém slovenského poľnohospodárstva.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards