Dane v minulosti a dnes: Pozrite sa, koľko si štát odkrojil z platu za socializmu (Aktualne.sk)

V minulosti bola výška miezd a cien produktov regulovaná. Vyššia sadzba dane mohla byť kompenzovaná nižšou regulovanou cenou mlieka, povedal pre portál Aktualne.sk dňa 6.7.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Dane v minulosti a dnes: Pozrite sa, koľko si štát odkrojil z platu za socializmu (Aktualne.sk)

 Máte pocit, že platíte vysoké dane? Pozrite si, ako vyzerala daň z príjmu v roku 1983. Dane sa platili každý mesiac a pre bezdetných ľudí nad 25 rokov bola zriadená takzvaná oslovská daň.

Na rozdiel od dneška sa na území Československej socialistickej republiky platili dane v roku 1983 každý mesiac, a to na základe nasledujúcej tabuľky, ktorá platila pre poplatníkov vyživujúcich dve osoby.

 Tento systém zdanenia bol však zdeformovaný rôznymi výnimkami, vrátane tzv. oslovskej dane. Išlo o zdanenie ľudí starších ako 25 rokov, ktorí nemali deti. Ak zarábali viac ako 560 Kčs mesačne a vyživovali najviac jednu osobu, zvýšila sa ich základná daň medzi 25 a 50 rokom u mužov a medzi 25 a 45 rokom u žien o celých 60 percent. Na druhú stranu tri nezaopatrené osoby znižovali daň o 30 percent, štyri o 50 percent a v prípade 5 a viac nezaopatrených osôb bola daň nižšia o 70 percent.
Platíme viac či menej?

Porovnanie daňových systémov je komplikované. Ak totiž porovnávame iba základné sadzby, dochádza k značnému skresleniu. "V minulosti bola výška miezd a cien produktov regulovaná. Vyššia sadzba dane mohla byť kompenzovaná nižšou regulovanou cenou mlieka," vysvetlil analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.

 Zdanenie tiež podľa neho nemožno posudzovať bez ohľadu na platenie odvodov. "Dnes ďaleko väčšiu časť mzdy zaplatí zamestnanec v tejto forme, ako vo forme dane," dodáva Ďurana.

Hoci majú ľudia dnes podstatne vyššiu slobodu v tom, čo a kde budú robiť, miera prerozdelenia ostala podľa Ďuranu naďalej vysoká. "Pracujúci človek polovicu svojho skutočného príjmu musí odovzdať štátu," zhodnotil.

Simona Blehová

Aktualne.sk, 6.7.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards