Výrazné oživenie nás v budúcom roku nečaká (Hospodárske noviny)

Účinnejšou podporou zamestnanosti by bolo plošné zníženie odvodov nízkopríjmovým skupinám, povedal pre Hospodárske noviny dňa 2.12.2013 Ján Dinga z INESS.

Výrazné oživenie nás v budúcom roku nečaká (Hospodárske noviny)

Mierny pokles nezamestnanosti brzdia negatívne opatrenia vlády.

Tisíce nových pracovných miest sú pre Slovensko výbornou správou, na výrazné zlepšenie celkovej nezamestnanosti však stačiť nemusia. „Oživenie na trhu práce neočakávam, pretože nepredpokladám dostatočný ekonomický rast u našich exportných partnerov, ktorý by u nás podporil výrobu a zamestnanosť,“ myslí si Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka. Podľa Európskej komisie navyše zamestnávateľom ostáva dostatočný priestor na zvyšovanie počtu odpracovaných hodín než budú nútení prijímať väčší počet nových ľudí.

Nezamestnanosť na Slovensku by tak podľa poslednej prognózy Európskej komisie mala v budúcom roku zotrvať na úrovni 13,7 percenta.

Pokračujúci trend

„Súčasná ekonomická situácia je charakteristická tým, že recesia ide naprieč odvetviami. Tým sa líši od situácie v rokoch 2008 až 2009, v ktorej niektoré odvetvia, najmä tie napojené na verejné financie, neboli krízou postihnuté až tak významne,“ vysvetľuje Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov. Rovnaký trend naznačujú aj údaje o pracovných ponukách Profesie, kde tento rok nezaznamenali výrazné zlepšenie v žiadnom konkrétnom odvetví. O niečo lepšie sa situácia vyvíjala len na pobočkách veľkých zahraničných firiem a v automobilkách. „V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak hovoríme skôr o stagnácii na trhu práce,“ hodnotí Marcela Glevická, hovorkyňa Profesie.

Mierne oživenie sa v budúcom roku podľa prognóz Inštitútu finančnej politiky a Európskej komisie predpokladá len v trhových službách a priemysle najmä vďaka rastu produktivity práce.

Vláda situáciu komplikuje

Zmeny, ktoré súčasná vláda zaviedla, však podnikateľskému prostrediu a zamestnanosti veľmi neprajú. Zvýšenie daní a odvodov od začiatku tohto roku bude v tom budúcom nasledovať zvýšenie byrokracie pri platení a vykazovaní DPH, daňové licencie a novela zákona o kolektívnych zmluvách. To podnikateľom situáciu v čase krízy ešte viac skomplikuje. „Na jednej strane sú prijímané veľmi zlé systémové zmeny, na druhej strane sa vláda snaží vyvažovať ich negatívne dosahy veľmi krátkodobými a negatívnymi opatreniami,“ hodnotí Hošták.

Ide najmä o dočasné úľavy na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných a dotovanie pracovných miest pre mladých do 29 rokov. „Dočasnosť týchto opatrení však ohrozuje existenciu pracovných miest po vypršaní zvýhodnenia,“ dodáva Ján Dinga, analytik INESS. Účinnejšou podporou zamestnanosti by podľa jeho slov bolo plošné zníženie odvodov nízkopríjmovým skupinám. Tie predražujú cenu ich práce, a tým obmedzujú tvorbu pracovných miest práve pre skupiny najviac ohrozené nezamestnanosťou. Rovnaký postup nám navrhovala Európska komisia aj Medzinárodný menový fond.

Tomáš Púchly

Hospodárske noviny, 2.12.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards