Hodnotenie Procházkovej Alfy je celkom pozitívne (Aktuality.sk)

Podľa Jána Dingu z INESS ekonomická časť programu Alfa nie je príliš radikálna, pretože slovenské verejné výdavky si skôr či neskôr budú vyžadovať zásadnejšiu reformu.  Ako povedal pre Aktuality.sk dňa 19.2. 2013, otázkou ostáva, či sa k tomu odhodláme predtým ako dokonáme grécku cestu.

Hodnotenie Procházkovej Alfy je celkom pozitívne (Aktuality.sk)

Ekonomickú časť programu Alfa Radoslava Procházku, ktorý včera oficiálne vystúpil z KDH, hodnotia ekonómovia zatiaľ celkom pozitívne. Poukazujú na fakt, že Slovensko v budúcnosti bude musieť zreformovať svoje verejné výdavky a takýto program je jednou z možných alternatív.

Ako povedal Procházka pre Aktuality.sk jeho program je postavený na troch pilieroch - jednoduchý ekonomický a sociálny systém, postavený na prirodzenej solidarite, prehľadný a stabilný právny poriadok, a zodpovedná a kompetentná obsluha spoločných inštitúcií. „Alfa usiluje o to, aby štát ľuďom za ich dane poskytoval efektívnu službu. Aby sa tomu, čo štát robí, dalo rozumieť a dalo sa to kontrolovať. To, čo nám tu chýba najviac, a čo chceme, aby sa presadilo, je zodpovednosť nositeľov verejnej moci za výkon ich funkcie,“ uviedol. Procházka by chcel zaviesť povinnosť vyrovnaného hospodárenia v intervale volebného cyklu. Každá vláda by si štát prevzala bez dlhu, ale v rovnakom stave by aj mala povinnosť ho vrátiť. „Predídeme tým jednak korumpovaniu voličov, ktoré Európu aj Ameriku priviedlo na scestie, a jednak potrebe odovzdávať na úrokoch z dlhu veľké zdroje tzv. finančným trhom,“ vysvetľuje Procházka. Analytik inštitútu INESS Ján Dinga si myslí, že i keď schválenie zákona o zákaze deficitného hospodárenia je vecou politickej dohody, tak prijatie legislatívy s jasnými sankciami za jej nedodržanie by mohol byť účinným nástrojom, ktorý by vládu tlačil smerom k rozpočtovej zodpovednosti.  

V rámci sprehľadnenia a zjednodušenia Procházka navrhuje zrušenie odvodov. Podľa neho, aj keď sa platby do zdravotnej poisťovne nazývajú odvodmi, pri súčasnom nastavení sú to v skutočnosti dane. „Preto navrhujeme zrušenie odvodov a financovanie základného štandardu zdravotnej starostlivosti priamo z rozpočtu, s tým, že poistný systém zostane k dispozícii na dobrovoľnej báze – kto bude chcieť, zaplatí si poistenie nadštandardu,“ dodal. Zisk by mohli tvoriť zdravotné poisťovne len z dobrovoľného pripoistenia.  Ako povedal Dinga, financovanie prostredníctvom daní by v niektorých prípadoch zreálnilo súčasný stav. Štát sa v súčasnosti prezentuje odvodový systém ako poistný systém, v ktorom tí, čo viac prispievajú, by mali aj viac dostávať. „Realita je však taká, že zvyšovaním odvodového zaťaženia stúpa výška zaťaženia pre niektorých za rovnakú protihodnotu pre všetkých,“ tvrdí Dinga.    

Ďalšou oblasťou, ktorá by mala prejsť zmenou, je sociálna politika štátu. Podľa Procházku štát má vždy pomôcť tým, ktorí si nevedia pomôcť sami, ale nemá sa starať o ľudí od kolísky až po hrob vo všetkých prvkoch ich života. Okrem iných vecí tým ničí prirodzenú súdržnosť v rámci rodín, obcí, spolkov, priateľstiev a iných spoločenstiev. „Falošnú, vynútenú solidaritu, ktorej nárokom sa aj tak väčšina snaží vyhnúť, navrhujeme nahradiť ekonomicky aj morálne opodstatnenou solidaritou, ktorá sa dá rozumne očakávať a má zmysel ju pestovať,“ dodal s tým, že nie je normálne, aby štát učil ľudí, ktorí sú na vrchole svojich síl, že nemajú žiadnu povinnosť starať sa o svojich rodičov alebo blízke okolie, nakoľko to je jeho úloha a starosť, lebo ju vôbec nezvláda. Štát by mal vyplácať v rámci sociálnej pomoci len päť dávok, a to materskú, rodičovský príspevok, invalidný dôchodok, nemocenskú a podporu v hmotnej núdzi.   

Ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Peter Gonda hodnotí základné návrhy tiež skôr pozitívne pod podmienkou, že by prišlo aj k zníženiu resp. nezvyšovaniu  celkového daňovo-odvodovému zaťaženia. Gonda pripomína, že podobné riešenia už KI navrhoval ešte v roku 2005 v rámci zmenšenia vplyvu štátu. Na druhej strane ekonomickú časť programu Alfa Dinga nepovažuje za príliš radikálnu, pretože slovenské verejné výdavky si skôr či neskôr budú vyžadovať zásadnejšiu reformu. “Otázkou ostáva, či sa k tomu odhodláme predtým ako dokonáme grécku cestu,“ uzavrel Dinga.

Aktuality.sk, 19.2.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards