Vlastnú menu nám netreba. Ale plán na Grexit áno (Finweb)

Slovensko s populáciou väčšieho svetového mesta nepotrebuje vlastnú menu, ktorá by bola opäť náchylná na zneužitie zo strany lokálnych márnotratných politikov, povedal Juraj Karpiš z INESS dňa 31.5. 2012 pre Finweb.

Vlastnú menu nám netreba. Ale plán na Grexit áno (Finweb)

Malo by mať Slovensko plán na vystúpenie Grécka z eurozóny? Pýtali sme sa expertov.

Markéta Šichtařová, Next Finance 

Krízový plán by mala mať každá krajina, a mala ho mať už dávno, pretože už dávno bolo jasné, že eurozóna sa môže rozpadnúť. Krajine, ako je Slovensko, ktoré má pomerne veľmi stabilný bankový systém, žiadne zásadné nebezpečenstvo nehrozí. Problémom však môže byť preklenutie niekoľkých dní a týždňov v prípade, že by prepukla silná finančná kríza (ak vôbec prepukne). Pre takýto prípad by bolo dobré, keby vláda bola predzásobená likviditou, pretože si viem predstaviť situáciu, kedy nebude možné upísať aukciu štátnych dlhopisov, a to vrátane pokladničných poukážok. Ale takáto situácia by nemala trvať dlho. Paralyzovaný tiež môže byť platobný styk a toky peňazí medzi štátom a zahraničím.

 Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers 

Ak by sme pripustili najhorší možný variant, to znamená vystúpenie Grécka z eurozóny a zároveň jeho neriadený bankrot, dá sa očakávať, že by to Slovensko pocítilo takmer okamžite, napríklad výrazným rastom dlhodobých úrokových sadzieb, čím by sa výrazne predražilo financovanie nového a existujúceho dlhu. To najlepšie, čo môže ktorákoľvek krajina pre seba urobiť, je tak predovšetkým dať svoje financie do poriadku a pripraviť rozpočty tak, aby boli pripravené na prípadné výpadky na strane príjmov.

 Juraj Karpiš, INESS 

Slovensko by malo mať nachystaný plán, čo robiť v prípade, že sa eurozóna rozpadne. Takáto možnosť totiž existuje a nepriateľské vystúpenie Grécka ju môže spustiť. Plán by ideálne obsahoval postupy pre umožnenie voľnej konkurencie ostatných mien na slovenskom území. Slovensko s populáciou väčšieho svetového mesta nepotrebuje vlastnú menu, ktorá by bola opäť náchylná na zneužitie zo strany lokálnych márnotratných politikov.

 Ronald Ižip, TRIM Broker 

Každý zodpovedný politik by mal krajinu pripraviť aj na menej pravdepodobné, no veľmi rizikové udalosti. Jednou z nich je aj prípadný odchod Grécka z eurozóny. Ten nemusí prebehnúť pokojne a môže mať silný vplyv aj na ostatné krajiny eurozóny. Hrozí malá pravdepodobnosť, že v celej Európe vznikne panika, čo si vyžiada dôležité opatrenia, ak nie na celoplošnej, tak rozhodne na štátnej úrovni. Opatrenia by mali zahrňovať mnoho oblastí od zabezpečenia domácich bánk likviditou až po ochranu slovenských občanov v zahraničí. Pripraveným scenárom by sa výrazne minimalizovali potenciálne škody v prípade negatívnej rizikovej udalosti.

 Dana Špacírová, Poštová banka

Pokiaľ by sa naplnili pesimistické scenáre a Grécko by skutočne opustilo eurozónu a teda spoločnú menu euro, znamenalo by to pre finančné trhy šok, ktorého následky je dnes len veľmi ťažké predvídať. Celková expozícia eurozóny ako celku voči Grécku je na úrovni cca 300 mld. eur, čo predstavuje asi 3,2 % HDP eurozóny. V absolútnych číslach by najväčším nákladom súvisiacim s prípadným "Grexitom" čelilo Nemecko, v prepočte na HDP by naopak najviac utrpela Malta. Slovensko by prípadný odchod Grécka z eurozóny stál cca 2,5 mld. eur, teda asi 3,6 % slovenského HDP.

 Dávid Dereník, UniCredit Bank 

Ak by naozaj malo Grécko vystúpiť a nečakane, mohlo by to spustiť masívne výbery z bánk pred obavami z rozpadu eurozóny. Práve preto by v takom okamihu mala byť veľmi aktívna komunikácia vlády a médií, že Slovensko nie je Grécko, slovenský bankový sektor je zdravý a nie je dôvod obávať sa akéhokoľvek krachu slovenských bánk.

Finweb, 31.5. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards