Deň daňovej slobody o 6 dní neskôr

Deň daňovej slobody ako pomyselná hranica, ktorá rozdeľuje rok na dve obdobia – v prvom zarábajú daňoví poplatníci na pokrytie výdavkov vlády a v tom druhom pracujú na seba. Každoročne sa vypočítava ako podiel výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte. Iný, uchopiteľnejší prepočet s väčšou vypovedacou hodnotou pre pracujúceho človeka, prináša New Direction, ktorý spojil sily s Institute Molinari a Ernst and Young s metodológiou skutočnej daňovej sadzby jednotlivca.

Deň daňovej slobody o 6 dní neskôr

Skutočná daňová sadzba jednotlivca (teda súčet odvodov, dani z príjmu a dani z pridanej hodnoty v pomere k hrubej mzde) prenásobená 365 určí deň daňovej slobody.

Porovnanie krajín EÚ27 v nasledujúcej tabuľke:

 

 

Slovensko sa napriek tvrdeniam, že jeho daňové príjmy patria medzi najnižšie, dostalo až na 10 priečku zospodu.  Oproti minulému roku sa dokonca posunulo o tri miesta nižšie a Slováci tak pracujú na štát o 6 dní dlhšie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards