Anketa: Malo zavedenie garancií výrazný vplyv na výšku výnosov v druhom pilieri? (Hospodárske noviny)

Na rozhodnutia manažérov DSS vplývajú rozličné motivácie, s istotou však môžeme tvrdiť, že zavedenie povinnosti hradiť stratu z vlastných zdrojov významne demotivuje od  rizikového investovania, ktoré je podmienkou vyššieho výnosu, komentoval zavedenie garancií v druhom pilieri pre Hospodárske noviny dňa 2.5. 2012 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Malo zavedenie garancií výrazný vplyv na výšku výnosov v druhom pilieri? (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana, INESS

Na rozhodnutia manažérov DSS vplývajú rozličné motivácie, s istotou však môžeme tvrdiť, že zavedenie povinnosti hradiť stratu z vlastných zdrojov významne demotivuje od  rizikového investovania, ktoré je podmienkou vyššieho výnosu. Súčasné nastavenie poskytuje sporiteľom najširšie možnosti, ako môžu vlastným rozhodnutím ovplyvňovať výnosnosť svojich úspor. Dôležitá je možnosť rozložiť úspory a investovať do lacných (poplatkovo) indexových fondov.

Martin Prokop, NextFinance

Garancia niečoho je vždy budúcim záväzkom. Len vytvorenie nejakého záväzku je dôvodom na opatrnejšie správanie daného subjektu. Preto aj zavedenie garancií má vplyv na investičnú stratégiu daných dôchodkových fondov. Tie budú viac opatrné. Budú investovať do menej rizikových cenných papierov len z toho dôvodu, aby nebola investícia znehodnotená. Bez garancií by bola hodnota investovaných peňazí omnoho vyššia.

Michal Nalevanko, Benchmark Research & Consultancy

Keď sa pozrieme na načasovanie zavedenia garancií v roku 2009, bolo to obdobie, keď akciové trhy siahli na dno a začali sa otáčať. Paradoxne politici zabránili dôchodkovým fondom investovať na akciových trhoch, keď zisky boli najvyššie. Je veľmi nešťastné prispôsobiť nastavenie dôchodkového systému meniacim sa náladám na trhoch. Ak má byť systém dlhodobo stabilný, tak nemožno pri každom prudkom pohybe uvažovať o jeho zmene.

Pavel Kárász, SAV

Garancie boli zavedené preto, aby uchránili ľudí. Slovensko nemalo skúsenosti s investovaním v druhom pilieri v kombinácii s takým javom, ako bola globálna hospodárska kríza. Nedá sa jednoducho odseparovať, aký dosah mali garancie a vplyv globálnej finančnej krízy. Oba faktory sú totiž výrazne prepojené. Je však pravdou, že polročná doba bola krátka. Keď je investor viazaný polročnou lehotou, nemôže zainvestovať do takých aktív, ktoré sú dlhodobo výnosnejšie.

Marcela Šimková

Hospodárske noviny, 2.5. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards