Slovensko môže ukázať, čo vie najlepšie (Finweb)

Dňa 29.4. 2012 vyšiel Martinovi Vlachynskému z INESS autorský článok na ekonomickom portáli Finweb na tému otvorenosť trhov.

Slovensko môže ukázať, čo vie najlepšie (Finweb)

Otvorené svetové trhy sú prospešné pre všetky krajiny, najmä pre ekonomiky ako je tá naša

Jedna z mála oblastí, kde medzi ekonómami panuje takmer jednohlasná zhoda, je oblasť medzinárodného obchodu. Už praotec Adam Smith prišiel s teóriou absolútnych výhod špecializácie krajín, ktorá bola o pár rokov neskôr doplnená teóriou komparatívnych výhod.

Výhodnosť vzájomného obchodu medzi krajinami pre oboch účastníkov, a to dokonca aj v prípadoch, keď je jedna krajina lepšia vo všetkých oblastiach, sa dá názorne demonštrovať.

Postupné odstraňovanie obchodných bariér viedlo k nárastu špecializácie, presne v duchu týchto teórií. Aká veľká je špecializácia v exporte na Slovensku? To môžeme pomerne jednoducho spočítať.

Na porovnávanie cezhraničného obchodu sa používa harmonizovaný systém klasifikácie, ktorý má tri stupne (HS2, HS4, HS6), ktoré zachytávajú zužujúcu sa skupinu produktov (napr. 01 sú živé zvieratá, 0101 kone, 0101.21 sú čistokrvné chovné kone).

Pre naše potreby si vyberieme úroveň H4, ktorá obsahuje 1220 rôznych skupín produktov, ktoré krajina môže teoreticky produkovať. Pohľad na štatistiky slovenského exportu za rok 2011 odhalí, že tri skupiny výrobkov (teda 0,2% z možných výrobkov) tvoria 30% slovenského exportu. Ide o osobné automobily a iné motorové vozidlá, monitory, projektory, televízne prijímače a o nesurové ropné oleje. Ak výber rozšírime na 1% možných produktov, ich podiel na našom exporte dosahuje 47%.

Otvorené svetové trhy sú prospešné pre všetky krajiny, ale obzvlášť pozitívne sa prejavujú práve na malých ekonomikách ako je Slovensko, ktoré môžu svoju skromnú produktívnu silu sústrediť na to, čo im ide najlepšie.

Martin Vlachynský

Finweb, 29.4. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards