Málo veľkých rodín

Z hľadiska počtu poberateľov a   objemu vyplatených finančných prostriedkov je prídavok na dieťa najrozsiahlejšou dávkou štátnej sociálnej podpory. Tipnite si, koľkočlenné rodiny sú najväčším príjmateľom tejto dávky?

Málo veľkých rodín

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2010,  vyvracia zaužívaný mýtus, že Rómske rodiny s mnohými potomkami „spotrebujú“ dominantnú časť prostriedkov vyčlenenú na rodinné prídavky. Najpočetnejšou skupinou rodín, ktorým sa poskytoval prídavok na dieťa v roku 2010, boli jednodetné rodiny, ktoré tvorili 49,4 % z celkového počtu 706 328 rodín. Pre porovnanie, 4 a viac detné rodiny tvoria len 3,6%.

Rodiny, ktorým sa poskytoval prídavok na dieťa podľa počtu detí:

Graf: INESS, údaje Správa o sociálnej situácii

Suma vyplatená na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa v roku 2010 predstavovala 319 112 344 €, čo je oproti roku 2009 nárast o cca 9,8 mil. €. Ilustratívny je aj podiel poberateľov dávky v hmotnej núdzi, podľa veľkosti rodiny. Rodiny, ktoré majú viac ako 4 deti, tvorili 13,7% podiel poberateľov...


 

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards