Slovenský daňový mýtus

Každá daň v sebe nesie dva náklady. Jedným je samotná suma, ktorú musíme odviesť verejnej správe. Ten druhý je dobre známy každému, kto niekedy podával daňové priznanie – náklad vynaložený na administráciu dane.

Slovenský daňový mýtus

Podľa Doing Business 2012 musí stredne veľká firma na Slovensku ročne vykonať 31 platieb daní (priemer OECD je 13), ktorých administrácia zaberie priemerne 231 hodín (priemer OECD je 186). Časovo najnáročnejšie sú platby DPH, ktoré odkroja 103 hodín.

Napriek populárnemu mýtu o krajine nízkych a prehľadných daní sa zdá, že Svetová Banka a daňoví odborníci z PwC si myslia niečo iné. Slovensko bolo v kategórii Dane zaradené na biedne 130. miesto spomedzi 183 krajín. Spomedzi post-socialistických členov EÚ sa horšie umiestnilo len Rumunsko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards