Na úrokoch z vkladov už zarábame viac (Hospodárske noviny)

Podľa
Juraja Karpiša z INESS je súčasný dvojpercentný inflačný cieľ centrálnej
banky je prestrelený a ak ho bude banka považovať za dočasný, je možné, že so
zvyšovaním úrokov ešte počká. Ako uviedol pre Hospodárske noviny dňa 31.3.
2011, k podobnému výsledku by pravdepodobne viedlo aj výrazné zhoršenie
prebiehajúcej dlhovej krízy v eurozóne.

Na úrokoch z vkladov už zarábame viac (Hospodárske noviny)

Začiatkom marca naznačil šéf Európskej centrálnej banky
(ECB), že základná úroková sadzba pôjde od apríla hore o štvrť percenta. Zdá
sa, že rastúca inflácia je dostatočný strašiak pre centrálnych bankárov, ale aj
politikov, aby úroky naozaj zdvihli. Zmenu kľúčových sadzieb európskej banky
bánk pocítia aj všetci Slováci. Tešiť sa môžu tí, ktorí majú svoje úspory v
bankách, pretože im banky na úrokoch zaplatia viac. Naopak, situácia sa zhorší
u ľudí, ktorí majú v bankách spotrebné úvery alebo hypotéky. Na úrokoch
zaplatia bankám viac. Kedy a o koľko banky zmenia svoje úroky, bude závisieť od
stratégie bánk, ale prvé zmeny sa dejú už dnes.

Úroky z vkladov
narastú o pol percenta

Úroky za vklady v bankách reagujú nielen na zmenu kľúčových
sadzieb európskej centrálnej banky, ale už aj na očakávania zmeny. Preto banky
na Slovensku už niektoré úrokové sadzby mierne upravovali smerom hore. "Už
niekoľko mesiacov možno pozorovať veľmi mierne stúpanie úrokových sadzieb aj u
nás,“ tvrdí Vladimír Baláž, analytik Prognostického ústavu SAV a štatistiky
Národnej banky Slovenska to potvrdzujú.

MBank napríklad úrokovú sadzbu naposledy menila pred
týždňom, a to pri ročnom termínovanom vklade z 1,7 až na 2,2 percenta.
"Možnosť ďalších zmien podrobne skúmame, o presnom čase úpravy úrokov sa
však zatiaľ hovoriť nedá,“ dodáva Ondrej Chovanec, manažér Oddelenia predaja
mBank na Slovensku. Konkurenčná online banka Zuno zvýšila úroky na ročných
termínovaných vkladoch dokonca na 2,8 percenta.

"Bez ohľadu na pripravovanú úpravu základnej sadzby ECB
sme úrokové sadzby na vkladových produktoch v poslednom období niekoľkokrát
upravili smerom nahor,“ informuje Marek Michlík, hovorca Zuno banky. Dá sa
očakávať, že na podobné kroky sa postupne odhodlá väčšina bánk. Úroky z vkladov
budú rásť rádovo v desatinách percent. Ak sa kľúčové sadzby dostali na dve
percentá, je pravdepodobné, že banky zdvihnú svoje úroky najmenej o pol
percenta.

Kratšie úvery stúpnu
rýchlejšie

Nárast úrokov z vkladov zákazníka poteší, ale rásť budú,
žiaľ, aj úroky z úverov. To znamená, že si budeme požičiavať drahšie.
Nepríjemná je správa, že banky reagujú na zvyšovanie úrokov z úverovo o niečo
rýchlejšie ako pri vkladových produktoch. Ako rýchlo dokážu banky na zvýšenie
sadzby reagovať, sa analytici neodvažujú odhadovať, pretože to bude záležať na
konkrétnej banke a jej schopnosti zabezpečiť si zdroje na pokrytie drahších
peňazí od Európskej centrálnej banky. "Zvyšovanie
úrokov z úverov môže byť okamžité už v máji, alebo až na jeseň,“ odhaduje Juraj
Karpiš, analytik z Iness
. Podobne ako pri vkladoch, tak ani pri úveroch
neplatí, že o koľko zdvihne centrálna banka kľúčovú sadzbu, o toľko sa
automaticky zvyšujú úroky.

V prípade úverov zohráva svoju úlohu i riziková prirážka
klienta, ktorá klesá spolu s tým, ako sa stabilizuje ekonomika po kríze a
znižuje sa nezamestnanosť. "Jej pokles môže pôsobiť ako protiváha k rastu
úrokových sadzieb a znižovať rast úrokov,“ vysvetľuje Eva Sadovská, analytička
Poštovej banky. Juraj Valachy, analytik Tatra banky, si myslí, že sadzby
kratších úverov môžu stúpať výraznejšie, keďže trh počítal so zvyšovaním
sadzieb až koncom roku. Najrýchlejšie teda vzrastú úroky na spotrebných
úveroch.

Radikálneho zvýšenia úrokov zo strany bánk sa báť nemusíme.
Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne, tvrdí, že zvýšenie úrokov o
štvrť percenta je pomerne malé, hoci trh bude reagovať aj na rétoriku ECB o
ďalšom zvýšení úrokov do budúcnosti. "To by mohlo mať na trh väčší vplyv
ako jedno samotné zvýšenie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu,“ dodáva
analytička.

Sadzby sa meniť budú

Zdá sa, že tentoraz už Európska centrálna banka myslí
zvyšovanie kľúčovej úrokovej sadzby vážne a necúvne pred strachom zo zbrzdenia
ekonomiky. Väčší strach jej naháňa inflácia, ale aj deflácia. "Museli by
sa dostaviť mimoriadne nepriaznivé hospodárske výsledky v kľúčových krajinách
eurozóny, napríklad pokles HDP o niekoľko percent, alebo pád inflácie na
hranicu blízku nule, teda musela by sa obnoviť hrozba deflácie,“ uvažuje Baláž.
Hospodárstvo v Európe je však na vzostupe, čoho dôkazom je najmä čulá nemecká
ekonomika a inflácia je od nuly tiež veľmi ďaleko. "Na marcovom zasadnutí
ECB predstavila novú inflačnú prognózu, v ktorej očakáva o dosť vyššiu infláciu
na tento a budúci rok ako predtým,“ dodáva Valachyová.

Opatrnejší v
prognózovaní krokov ECB je Karpiš. Myslí si, že súčasný dvojpercentný inflačný
cieľ centrálnej banky je prestrelený a ak ho bude banka považovať za dočasný,
je možné, že so zvyšovaním úrokov ešte počká. "K podobnému výsledku by
pravdepodobne viedlo aj výrazné zhoršenie prebiehajúcej dlhovej krízy v
eurozóne,“ dodáva.

Jozef Ryník        

Hospodárske
noviny, 31.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards