Solidárnejší 1. pilier (TA3)

Návrh
posilniť solidaritu v 1. pilieri na úkor zásluhovosti komentoval pre TA3
dňa 29.3. 2011 Radovan Ďurana z INESS. Toto opatrenie podľa neho zlepší
finančnú stabilitu 1. piliera v horizonte ďalších 10, 20 rokov tým, že sa
znížia výdavky na vysoké dôchodky.

Solidárnejší 1. pilier (TA3)

Videozáznam
si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards