Zdravotníctvo potrebuje aj súkromné poistenie (Hospodárske noviny)

V
zdravotníctve sa má škrtať. V ambulantnej a lôžkovej starostlivosti má dôjsť k
racionalizácii a selektívnejšiemu zazmluvňovaniu zo strany poisťovní.
Ministerstvo zdravotníctva ohlasuje zrušenie 10 - 15 percent lôžok, dominantná
štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa oznámila štyrom percentám svojich
ambulancií, že s nimi neplánuje pokračovať v zmluvnom vzťahu.

Zdravotníctvo potrebuje aj súkromné poistenie (Hospodárske noviny)

Z hľadiska medzinárodného porovnania celkového počtu
nemocničných lôžok výrazne nevyčnievame. Medzi rokmi 1995 a 2008 klesol počet
lôžok na 1 000 obyvateľov z 8,3 na 6,6 - čo je síce viac ako európsky priemer
(5,7) no menej než v Českej republike (7,3) alebo Maďarsku (7,0). V Británii
majú lôžok o polovicu menej. Skôr ako absolútnym počtom lôžok a oddelení
poisťovne argumentujú snahou o zvýšenie efektivity a kvality nakupovanej starostlivosti.
Za nepríjemnými správami pre postihnutých poskytovateľov stojí aj snaha štátnej
poisťovne zladiť výdavky s príjmami z poistného a zastaviť tvorbu dlhu, ktorý
stúpal rýchlosťou 5 - 7 miliónov eur mesačne.

Práve bujnejúci dlh s následným oddlžovaním, striedajúce sa
v slovenskom zdravotníctve so železnou pravidelnosťou dňa a noci, pripomína, že
systém má od stabilizovaného stavu ďaleko.

Kroky zamerané na riešenie tohto stavu sú preto na mieste. V
rokoch 2000 - 2002 sa na oddlženie použilo 9,6 miliardy prevažne privatizačných
korún. Efekt týchto peňazí dlho nevydržal, čochvíľa bolo treba novú dávku.
Veriteľ, ktorý mal byť tým už naozaj posledným kolom záchrany systému z
verejných zdrojov, nás stál 19,4 miliardy korún. Na porovnanie - bola to takmer
polovica sumy, ktorú zaplatili všetky firmy na Slovensku na dani z príjmu za
jeden rok.

Dnes už vieme, že tieto očakávania boli príliš optimistické.
Dlh v zdravotníctve rástol aj po roku 2005, a to najmä v štátnych,
netransformovaných zdravotníckych zariadeniach. Nepomohli ani snahy jeho rast
opticky znížiť tlakom ministerstva na posunutie investícií do budúcnosti a zo
60-miliónového dlhu v štátnych zariadeniach v roku 2005 sa do roku 2009 stal
takmer triapolnásobok. Čiže 230 miliónov eur. Túto sumu v roku 2009 znížilo v
novom tisícročí už tretie oddlženie, tentoraz vo forme "návratnej“
finančnej výpomoci za vyše 110 miliónov eur. Opätovný príchod bohatého strýčka
s peňaženkou daňových poplatníkov urobil paradoxne hlupákov z tých, ktorí sa
dovtedy na úkor znížených miezd či ostatných nákladov snažili dostať svoje
hospodárenie pod kontrolu.

Zadlžovanie nemocníc nemusí mať nutne pôvod v neefektivite,
môže byť aj následkom nedostatku zdrojov z dôvodu príliš nízkych sadzieb
poistného, ktoré nestačia pokryť sľubovanú zdravotnú starostlivosť. Celkové
výdavky zdravotných poisťovní za spomínané obdobie narástli o nominálnych 35
percent, výdavky na lôžkovú a ambulantnú starostlivosť rástli rýchlejšie - o 75
percent. Rast príjmov však zadlžovaniu nezabránil - a tak je dnes medzi 25
najväčšími dlžníkmi Sociálnej poisťovne 10 nemocníc.

Súdiac aj podľa medializovaných prípadov rôznych nevýhodných
nákupov zdravotníckej techniky či správ o podivnom hospodárení niektorých
zariadení sa zdá, že rezervy v efektivite, či už nákladovej alebo alokačnej,
ešte skutočne existujú. Selektívne škrty na základe porovnávania nákladovosti
či kvality by mohli problém pomôcť riešiť. No systém do rovnováhy bez
dodatočných zdrojov pravdepodobne nedostaneme.

Pomohlo by, keby politici konečne našli odvahu a občanovi
povedali pravdu do očí. To, čo mu oni sľubujú, im za tieto peniaze nikto nedá.
Vyčlenenie neprioritných diagnóz a zavedenie spoluúčasti hradenej zo súkromného
pripoistenia by okrem nových zdrojov mohlo priniesť aj trochu zdravej súťaže o
ne.

Juraj Karpiš

INESS

Hospodárske
noviny, 24.3.  2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards