Superhrubá mzda (TV Bratislava)

Radovan
Ďurana z INESS diskutoval v televízii TV Bratislava dňa 9.3. 2011 s Františkom
Palkom z IHP o zavedení superhrubej mzdy.

Superhrubá mzda (TV Bratislava)

Videozáznam
si môžete pozrieť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards