INESS kritizuje zvýšenie odvodov pre živnostníkov (SITA)

O problémoch
„zrovnoprávňovania“ postavenia živnostníkov a zamestnancov a kritike súčasných
návrhov na zvyšovanie odvodov zo strany INESS priniesla agentúrny článok tlačová
agentúra SITA dňa 10.3. 2011.

INESS kritizuje zvýšenie odvodov pre živnostníkov (SITA)

BRATISLAVA. Problémom na Slovensku nie sú nízke odvody
živnostníkov, ale vysoké odvody zamestnancov. Na svojom blogu to uviedol
Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Ak je
podľa neho cieľom väčšie zrovnoprávňovanie, nech sa znižujú odvody zamestnancov
namiesto zvyšovania odvodov živnostníkov.

Upozorňuje na to, že živnostníci platia menej odvodov, ale
keďže máme zásluhový systém, aj menej dostanú zo sociálneho systému. "Ak
im živnosť zvyšuje čistý príjem, je vecou ich zodpovednosti sporiť si na
dôchodok. To by im mal štát pravidelne pripomínať, ale nenútiť ich zvyšovať
svoju účasť na deficitnom a neudržateľnom prvom pilieri," upozorňuje
Ďurana.

Pripravovaný návrh zmien v daniach a odvodoch má podľa
Ďuranu znížiť čisté príjmy vyše 800 tis. dohodárov a 240. tis živnostníkov o
približne 96 mil. eur, pričom tieto zdroje získajú zamestnanci. "Dotácia
zamestnancov sa dá však uhradiť aj z iných zdrojov. Napríklad na neefektívnu a
neadresnú štátnu podporu bývania dá vláda 43 mil. eur ročne. Strata štátneho
podniku Cargo za rok 2009 bola 126 mil. eur. Alebo ďalšia navrhovaná zmena v
rámci reformy, poskytnutie dotácie dnešným samoplatiteľom zdravotného
poistenia, má stáť 41 mil. eur," upozornil. Inštitút dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa neho môžu využívať všetci zamestnanci
a zamestnávatelia, nikto nie je zvýhodňovaný.

Podľa navrhovanej odvodovej reformy by mal sociálny odvod
pre fyzické osoby s príjmami z dohôd predstavovať 13,1 % z ich príjmu.
"Navrhované opatrenie oslabuje zamestnávateľov, znižuje flexibilitu
pracovného trhu a vyháňa z neho časť dohodárov," varuje Ďurana. Podľa neho
sa tak stráca efektívny nástroj, ktorým zamestnávatelia mohli v čase krízy
reagovať na nestabilné objednávky a dávať prácu a odmenu ľuďom v zákazkách,
ktoré neboli dostatočné veľké na ucelené pracovné miesto. Riešením je podľa
neho zaviesť strop na ročné príjmy z dohôd. "Hranicou by mohlo byť
napríklad 2 500 eur ročne," uvádza Ďurana. Ako dodáva, podľa údajov za rok
2010 malo 91 % dohodárov príjem z dohôd nižší ako 2 000 eur, v priemernej
hodnote 460 eur.

Nízkopríjmové skupiny by podľa Ďuranu mali mať možnosť
zvýšiť svoj čistý príjem. "Dohody sú nástroj, vďaka ktorému si ľudia s
nízkym príjmom môžu privyrobiť a zároveň ich štát nenúti do podnikania,"
upozornil. Je to podľa neho cesta pre zamestnancov, zamestnávateľov a
nezamestnaných, ktorou sa v limitovanej miere môžu vyhnúť ťažkopádnemu odvodmi
a byrokraciou zaťaženému pracovnému pomeru. "Stropom na dohody by sa
zároveň zavreli dvere pre vysokopríjmové skupiny, ktoré by sa mali rozhodnúť,
či chcú byť zamestnané alebo podnikať," upozornil.

Presunutie dohodárov do zamestnaneckých pomerov podľa Ďuranu
nemôže zvýšiť zamestnanosť. "Ide totiž len o zmenu jej formy. Naopak,
návrh znamená zvýšenie marginálnych nákladov na prácu," konštatuje Ďurana.
Pre viac ako 800 tisíc ľudí pracujúcich ako dohodári alebo samostatne zárobkovo
činné osoby to podľa neho nutne povedie k zániku niektorých dohôd bez
ekvivalentnej tvorby nových pracovných miest a pozastaveniu niektorých živností
bez následného zamestnania sa.

SITA

SME,
10.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards