To najcennejšie

Smutný
pohľad na životný štýl, životnú úroveň a čiastočne aj kvalitu zdravotnej
starostlivosti na Slovensku poskytuje aktuálna
zdravotnícka štatistika Eurostatu
. Slovenských občanov vo veku 65 rokov
čaká v priemere najmenej zdravých rokov života (Healthy Life Years –
očakávaný počet rokov bez zdravotných komplikácií) z celej Európskej únie. Tento
údaj o kvalite života na Slovensku hovorí asi podstatne viac než populárny
hrubý domáci produkt na obyvateľa.

To najcennejšie

Graf prebratý z: Eurostat Compact Guides -Public health and health and safety at work statistics

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards