Kedy sa oplatí prejsť živnostníkom do zamestnaneckého vzťahu? (Aktuálne.sk)

Minister financií Ivan Mikloš uviedol vo svojom blogu obhajujúcom zvýšenie odvodového zaťaženia dohodárov a živnostníkov túto tabuľku:

Kedy sa oplatí prejsť živnostníkom do zamestnaneckého vzťahu? (Aktuálne.sk)

20110315-id3740_1.jpg
Zdroj: Blog eTrend, Ivan Mikloš

Problémom je, že pre tých živnostníkov, ktorí nie sú len pro forma
živnostníkmi a majú reálne náklady vyššie ako 0 eur, je zavádzajúca.
Riadok „Čistý disponibilný príjem“ by totiž u živnostníkov s nenulovými
nákladmi mal byť o tieto ponížený. Adekvátne je totiž porovnanie
superhrubej mzdy s hrubým ziskom (pred daňami a odvodmi) a nie obratom
živnostníka. Ani do superhrubej mzdy totiž nezarátavame náklady
zamestnávateľa napríklad na pracovný stôl či miestnosť, v ktorej
zamestnanec pracuje.

Porovnajme preto daňovo-dvodové zaťaženie zamestnancov s reálnymi
živnostníkmi, ktorých je pravdepodobne stále väčšina (analýzu ukazujúcu
opak som zatiaľ nevidel) a ktorých sa zmeny dotknú rovnako negatívne:

20110315-id3740_2.jpg
Tabuľka prepočty INESS, dnešný stav

Ak má teda živnostník reálne náklady na úrovni 25% obratu (fakturovanej
sumy), potom čelí rovnakému daňovo odvodovému zaťaženiu ako zamestnanec.

Bolo by fajn, keby bolo využívanie živností a dohôd za účelom
daňovo-odvodovej optimalizácie na slovenskú kvantifikované, aby bolo
možné odhadnúť negatívne dopady navrhovaných zmien skôr, než sa schvália
a vstúpia do platnosti.

Juraj Karpiš, INESS

Aktuálne.sk, 15.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards