Budú vianočné príspevky spravodlivejšie? (Pravda)

Neadresné
a paušálne výdavky bez ohľadu na príjmovú a majetkovú situáciu dôchodcu podľa Radovana
Ďuranu z INESS v mnohých prípadoch predstavujú plytvanie. Ako dodal pre Pravdu
dňa 12.3. 2011, pre mnohých dôchodcov zase môže byť jeho výška nedostatočná.
Príjmová situácia dôchodcov by mala byť analyzovaná podrobnejšie a do jej
riešenia by mali byť zapojené komunity a územná samospráva, uviedol.

Budú vianočné príspevky spravodlivejšie? (Pravda)

Vianočné príspevky pre penzistov, ktorí majú nízke dôchodky,
by mali byť spravodlivejšie. Po prvý raz by ich po novom mali vyplatiť v
decembri tohto roka.

Príspevok dostanú všetci penzisti, teda aj tí, ktorí popri
poberaní penzie pracujú, rozhodujúce pre získanie vianočného príspevku je len
výška dôchodku.

Dávka sa má podľa nových pravidiel vypočítavať pre každého
dôchodcu osobitne, podľa vzorca 66,39 – 0,10 x (výška dôchodku – životné
minimum). Podľa rezortu práce a sociálnych vecí sa vďaka tomu už nestane, že ak
dôchodok penzistu len o pár centov presiahne hranicu určenú pre niektorú z
výšok príspevku, dostane ten nižší príspevok, čím by stratil štyri až deväť
eur.

Podľa návrhu novely zákona o poskytovaní vianočného
príspevku má byť pevne stanovená len maximálna suma príspevku, a to 66,39 eura.
Nárok na ňu budú mať tí dôchodcovia, ktorých penzia alebo úhrn penzií je
najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je v
súčasnosti 185,38 eura. Jeho výška by sa mala od prvého júla zmeniť, ale zrejme
pôjde len o pár centov. "Sme radi, že vianočný príspevok zostal zachovaný,"
hovorí podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska Igor Fabián.

"Zmenil sa však jeho výpočet, ktorý bude individuálny.
V minulosti sa totiž stalo, že pre rozdiel niekoľkých centov dostal jeden
penzista napríklad o štyri eurá viac a iný o štyri menej. Vzorec, ktorý
navrhuje ministerstvo sociálnych vecí, tomu zabráni," vraví. V podstate to
vyzerá, že každý dostane viac, aj keď to nie sú nejaké závratné sumy.

"Vianočný príspevok dostane približne 1 185 000
dôchodcov, ktorým dôchodky vypláca Sociálna poisťovňa, a tiež približne 1 700
ľudí vo všetkých rezortoch ozbrojených zborov a ozbrojených síl,” informovala
Andrea Hajdúchová z mediálneho odboru ministerstva práce. Ministerstvo práce má
na ne v rozpočte vyčlenenú sumu 68,4 milióna eur.

"Nebude potrebné hľadanie žiadnych ďalších zdrojov,
naopak, mali by sme z tejto sumy usporiť okolo 5 miliónov eur,” hovorí. Ako
ďalej dodáva, ešte minulý rok sa ministerstvo vyjadrovalo o vianočných
príspevkoch ako o dočasnom riešení, kým nebude pripravená novela zákona o
sociálnom poistení, ktorá zavedie minimálny dôchodok. "Platí vyjadrenie
pána ministra, že finančné prostriedky určené na príspevky sa v budúcnosti
využijú práve na minimálne dôchodky,” dodala.

Príspevok dostanú všetci penzisti, teda aj tí, ktorí popri
poberaní penzie pracujú, rozhodujúce pre získanie vianočného príspevku je len
výška dôchodku – teda na vianočný príspevok budú mať nárok dôchodcovia, ktorých
výška dôchodku nepresiahne 60 percent priemernej mzdy, teda nepresiahne sumu
461,40 eura.

Systémové či nesystémové riešenie?

Vianočné príspevky majú svojich odporcov. Po svojom nástupe
do funkcie ich chcel zrušiť aj minister práce Jozef Mihál, pretože ich
považoval za nesystémové. Ešte v septembri minulého roka sa vyjadril, že ho
chce modifikovať a premietnuť radšej do valorizácie. Vďaka tomu by mali získať
viac tí penzisti, ktorí majú najnižšie dôchodky. Novinkou by malo byť zavedenie
minimálneho dôchodku.

Ako najhorší krok vlády označil nezrušenie vianočných
dôchodkov Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Podľa neho vláda
nenašla dostatok politickej odvahy na zrušenie tohto nesystémového opatrenia.
"Systémovým riešením by bolo zavedenie minimálneho dôchodku, ktorý by
Sociálna poisťovňa vyplácala každý mesiac,” skonštatoval riaditeľ INEKA Peter
Goliaš. Rovnaký názor má aj Radovan
Ďurana z Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INESS. "Vláda by mala
zodpovedne pristúpiť k problému finančného zabezpečenia dôchodcov. Nový systém
výpočtu príspevku jeho podstatu nemení,” povedal.

Neadresné a paušálne
výdavky bez ohľadu na príjmovú a majetkovú situáciu dôchodcu podľa neho v
mnohých prípadoch predstavujú plytvanie. "Naopak, pre mnohých dôchodcov
môže byť jeho výška nedostatočná. Príjmová situácia dôchodcov by mala byť
analyzovaná podrobnejšie a do jej riešenia by mali byť zapojené komunity a
územná samospráva,” dodal.

Podľa analytikov išlo o politické rozhodnutie. Potvrdil to
aj minister financií Ivan Mikloš. "Ako minister financií to naďalej
považujem za nesystémové opatrenie, ale ako politik rešpektujem nevyhnutnosť
politickej dohody," povedal. Za nesystémové riešenie už v minulosti
označila vianočné príspevky aj Národná banka Slovenska.

Naopak, bývalá ministerka práce Viera Tomanová nesúhlasí s
tvrdením, že vianočný príspevok pre časť penzistov je nesystémové opatrenie.
"Je to systémové opatrenie, a to z toho dôvodu, že skutočne vzhľadom na
vývoj rastu miezd a vývoj cien od ktorých sa odvíja valorizácia dôchodkov,
dochádza aj k ohrozeniu poberateľov dôchodkových dávok," konštatovala.

Vianočné príspevky sa koncom minulého roka vyplácali v sume
od 40,34 eura po 66,39 eura v ôsmich pásmach podľa výšky dôchodku. Pri
najnižších penziách do 186,2 euraišlo o najvyšší možný príspevok 66,39 eura,
najnižší príspevok v sume 40,34 eura dostali osoby, ktorých dôchodok dosahoval od
409,6 eura do 446,7 eura. Penzistom s dôchodkom nad 446,7 eura vianočný
príspevok Sociálna poisťovňa nevyplatila. Koncom roka ho dostalo približne 1,16
milióna penzistov. Ich vyplácanie zaviedla bývalá vláda Roberta Fica. Prvý raz
ich penzisti dostali na Vianoce roku 2006.

Pravda,
12.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards