Kritika INESS návrhu zmeny odvodov pre živnostníkov a dohodárov (eTREND)

Nezvyšujme nezamestnanosť len kvôli poriadku v systéme,
uvádza INESS vo svojej kritike návrhov zmien odvodov pre živnostníkov a dohodárov.
Stanovisko INESS sme publikovali na blogu eTREND dňa 9.3. 2011.

Kritika INESS návrhu zmeny odvodov pre živnostníkov a dohodárov (eTREND)

1) Zavedenie superhrubej mzdy je správny krok, ktorý
sprehľadní finančný vzťah medzi pracujúcim a štátom.

2) Úpravy daňovo odvodového systému smerujúce k jednému
miestu výberu by mali znížiť administratívne náklady systému. No jednotný výber
nevyžaduje radikálne zvyšovanie zaťaženia dohodárov a živnostníkov.

3) Zrovnoprávnenie zamestnancov, živnostníkov
a dohodárov pri platení odvodov je z nášho pohľadu ťažko obhájiteľné
, z nasledujúcich dôvodov:

a) Všetky tri skupiny majú rozdielne ekonomické postavenie.
Živnostníci sú podnikatelia, nemajú garanciu budúcomesačnej mzdy, nechráni ich
zákonník práce (nemajú garantovanú dovolenku, nemajú nárok na odstupné,
výpovednú dobu, ručia celým svojím majetkom atď.), môžu sa dostať do straty
alebo krachu a majú potenciál tvoriť nové pracovné miesta. Štatistika
väčšiu zraniteľnosť živnostníkov
potvrdzuje. V krízovom roku 2009
klesol hrubý mesačný príjem člena domácnosti s prednostom SZČO o 33,5
Eur na 360,33 Eur (pod úroveň roka 2007), zatiaľ čo zamestnancom o 3,14
Eur  na 429,8 Eur.
*

Inštitút dohody predstavuje nástroj, akým môžu
zamestnávatelia flexibilne vyriešiť naliehavé časovo obmedzené úlohy bez toho,
aby  na nich dopadali náklady sociálneho a zdravotného systému
a viaceré náklady zákonníka práce.

b) Slovenským problémom nie sú nízke odvody živnostníkov,
ale vysoké odvody zamestnancov.
Ak je teda cieľom väčšie zrovnoprávňovanie,
nech sa znižujú odvody zamestnancov namiesto zvyšovania odvodov živnostníkov

c) Živnostníci platia menej odvodov, ale keďže máme
zásluhový systéam, aj menej dostanú zo sociálneho systému. Ak im živnosť
zvyšuje čistý príjem, je vecou ich zodpovednosti sporiť si na dôchodok. To by
im mal štát pravidelne pripomínať, ale nenútiť ich zvyšovať svoju účasť na
deficitnom a neudržateľnom prvom pilieri. Minimálny dôchodok je
z tohto pohľadu krokom vedľa.

d) Návrh má znížiť čisté príjmy vyše 800 tis. dohodárov
a 240. tis živnostníkov o cca. 96 mil. eur – tieto zdroje získajú
zamestnanci. Dotácia zamestnancov sa dá však uhradiť aj z iných zdrojov.
Napríklad na neefektívnu a neadresnú
štátnu podporu bývania
dá vláda 43 mil. eur ročne. Strata štátneho podniku
Cargo za rok 2009 bola 126 mil. Eur. Alebo ďalšia navrhovaná zmena v rámci
reformy, poskytnutie dotácie dnešným samoplatiteľom zdravotného poistenia, má
stáť 41 mil. eur. Vo výpočte by sa dalo pokračovať.

e) Spravodlivosť je v tomto prípade nesprávne použitý
argument slúžiaci na ospravedlnenie zvyšovania daňového zaťaženia. Inštitút
dohody môžu využívať všetci zamestnanci a zamestnávatelia, nikto nie je
zvýhodňovaný. Navrhované opatrenie oslabuje zamestnávateľov, znižuje
flexibilitu pracovného trhu a vyháňa z neho časť dohodárov. Stráca sa
totiž efektívny nástroj, ktorým zamestnávatelia mohli v čase krízy (aj dnes)
reagovať na nestabilné objednávky a dávať prácu a odmenu ľuďom
v zákazkách, ktoré neboli dostatočné veľké na ucelené pracovné miesto.

Ak štát pozná dohodárov a počet tých, ktorí tento
inštitút spolu zo zamestnávateľmi zneužívajú, prečo doteraz Ministerstvo
financií nezverejnilo analýzu štruktúry príjmov dohodárov? Existuje
alternatívne riešenie – zaviesť strop na ročné príjmy z dohôd. Hranicou by
mohlo byť napríklad 2500 eur ročne. Podľa údajov za rok 2010 malo 91% dohodárov
príjem z dohôd nižší ako 2000 eur, v priemernej hodnote 460 eur (o
akom masívnom zneužívaní vláda vlastne hovorí? – 460 eur je superhrubá mzda
minimálnej mzdy!)**. Podľa údajov Sociálnej Poisťovne, ktoré máme
k dispozícii za rok 2010, je distribúcia celoročných príjmov z dohôd
nasledovná (zhruba 52% dohodárov má dohodu popri zamestnaní, ľavá os
predstavuje počet ľudí s danou výškou príjmu z dohody):

 • Od
  príjmu 5000 eur je agregovaná suma dohodárov až po maximum, poisťovňa
  eviduje ľudí s príjmami 100 000 eur ročne z dohôd.
 • 62%
  – pol milióna ľudí má z dohôd ročný príjem nižší ako 500 eur
  (240 000 ľudí bez súbehu,  280 000 pracujúcich, ktorí si
  privyrobilo k vysoko zdanenej mzde).
 • 145 000
  ľudí malo ročný príjem z dohody nižší ako 50 Eur.

Nízkopríjmové skupiny by mali mať možnosť zvýšiť svoj čistý
príjem. Dohody sú nástroj, vďaka ktorému si ľudia s nízkym príjmom môžu
privyrobiť (a je jedno či majú príjem zo zamestnania alebo nie),
a zároveň ich štát nenúti do podnikania (účtovníctvo, živnosť, podávanie
daňového priznania, znalosť množstva zákonov a predpisov  a pod.) Je
to cesta pre zamestnancov, zamestnávateľov a nezamestnaných, ktorou sa
v limitovanej miere môžu vyhnúť ťažkopádnemu odvodmi a byrokraciou
zaťaženému pracovnému pomeru. Stropom na dohody by sa zároveň zavreli dvere pre
vysokopríjmové skupiny, ktoré by sa mali rozhodnúť, či chcú byť zamestnané
alebo podnikať (pre ľudí  s vyšším príjmom založenie živnosti
predstavuje menšiu bariéru).

f) V návrhu koncepcie je veta: „Predpokladáme, že
návrh môže mať negatívny efekt na početnosť dohôd a čiastočný prechod do
čiernej ekonomiky, avšak môže mať aj pozitívny vplyv v prospech
uzatvárania štandardných pracovných zmlúv (so skráteným pracovným úväzkom), čo
môže zvýšiť úroveň zamestnanosti (najmä nízkopríjmových pracovníkov).“

Presunutie dohodárov do zamestnaneckých pomerov nemôže
zvýšiť zamestnanosť, – teda ak ju nechápeme čisto ako štatistický 
konštrukt počtu pracovných miest.  Jedná sa totiž len o zmenu jej
formy. Naopak, návrh znamená zvýšenie marginálnych nákladov na prácu pre viac
ako 800 tisíc ľudí (dohodári + SZČO). Nutne povedie k zániku niektorých
dohôd bez ekvivalentnej tvorby nových pracovných miest a pozastaveniu
niektorých živností bez následného zamestnania sa. Jednoducho sa časť tejto
práce pri vyšších odvodoch neoplatí a zanikne. Pritom 14%
nezamestnanosť je asi najväčším súčasným slovenským ekonomickým problémom.
Zvýšením odvodového zaťaženia stoviek tisíc nízkopríjmových ľudí (viac ako 80%
SZČO platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu) tento problém iba
zhoršíme.
Zvýšenie ceny práce dohodárov zároveň predstavuje reálne riziko
ich presunutia do čierneho sektora ekonomiky…  Stojí to za tých 100 mil.
eur (2% príjmov Sociálnej poisťovne)?

Radovan Ďurana

INESS

Niektorí členovia INESS sú živnostníci a INESS tiež
využíva inštitút práce na dohodu.

Poznámky:

* Nízky pokles v príjmoch rodín s hlavou
v zamestnaneckom pomere môže byť spôsobený, tým, že štatistika
nezohľadňuje dostatočne pokles miery zamestnanosti. Hoci predpokladáme, že aj
po zahrnutí tohto efektu by bol pokles stále menší ako SZČO, vypovedajúcu hodnotu
má aj samotná nižšia úroveň príjmov domácností SZČO.

** Podľa nového návrhu by dohodári mali dostať
z priemerného príjmu 460 eur (dohodári s ročnými príjmami nižšími ako
2000 eur) na dohodu 344,4 eur v čistom, ak predpokladáme, že uplatnia
odpočítateľnú položku vo výške 1,5*ŽM  (460*0,22=101,2; 460-101,2=358,8;
358,8 – 283 (NČZD plná)= 75,8*0,19= 14,4  ; 460-101,2-14,4= 344,4 
eur).

Ak majú dnes dohodári efektívnu sadzbu dane z príjmov
10%, tak ich príjem poklesne zhruba o 70 eur oproti súčasnému stavu.

eTREND,
9.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards