Anketa HN: Ako hodnotíte navrhované zvýšenie odvodov pre živnostníkov? (HN)

Uvítal
by som však skôr radikálnejšie zníženie verejných výdavkov a výraznejšie
zníženie odvodov pre živnostníkov oproti súčasnému návrhu reformy. Súvisí to s
tým, že živnostník má väčšie riziko príjmu ako zamestnanec, nemá také práva,
preto by mal byť z daňovo-odvodového hľadiska v inom postavení. Príjem zo
živnosti má totiž charakter podnikateľského príjmu. Môže dôjsť k strate, ktorú
živnostníkom nikto nekompenzuje. Mnohí živnostníci navyše vytvárajú pracovné
miesta, preto by ich mal štát podporovať, povedal pre Hospodárske noviny dňa
8.3. 2011 Juraj Karpiš z INESS.

Anketa HN: Ako hodnotíte navrhované zvýšenie odvodov pre živnostníkov? (HN)

Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied

Odvodová reforma sa primárne robí pre to, aby sa zvýšil
výber odvodov. Treba zdôrazniť, že reforma sa naozaj nerobí preto, aby sa
znížilo odvodové zaťaženie. Na to tento štát nemá, skôr naopak. Preto je
pochopiteľné, že parametre boli nastavené tak, aby sa príjmy štátu zvýšili. Pri
živnostníkoch treba vidieť, že naozaj platia nižšie odvody ako zamestnanci. V
istom zmysle je to oprávnené, lebo podstupujú riziko. Otázka je, či terajší
rozdiel má byť až taký veľký a či je teraz udržateľný. Dôjde k určitému
zbližovaniu živnostníkov a zamestnancov, pričom živnostníci budú stále vo
výhode. Je trendom posledných rokov, že čoraz viac zamestnávateľov núti ľudí
robiť na živnosť. Štátu týmto spôsobom unikali príjmy a takéto opatrenie môže
spôsobiť to, že príjmy by neunikali v takej výške ako predtým.

Juraj Karpiš,
analytik inštitútu INESS

Dôjde k
daňovo-odvodovému zaťaženiu živnostníkov. Je to v súlade s koncepciou vlády
zrovnoprávňovať postavenie zamestnancov a živnostníkov. Uvítal by som však skôr
radikálnejšie zníženie verejných výdavkov a výraznejšie zníženie odvodov pre
živnostníkov oproti súčasnému návrhu reformy. Súvisí to s tým, že živnostník má
väčšie riziko príjmu ako zamestnanec, nemá také práva, preto by mal byť z
daňovo-odvodového hľadiska v inom postavení. Príjem zo živnosti má totiž
charakter podnikateľského príjmu. Môže dôjsť k strate, ktorú živnostníkom nikto
nekompenzuje. Mnohí živnostníci navyše vytvárajú pracovné miesta, preto by ich
mal štát podporovať.

Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

Zjednotenie podmienok na platenie daní aj odvodov z rôznych
druhov príjmov považujem za správne, lebo sa odstráni motivácia špekulovať. Na
odľahčenie ľudí s nízkym príjmom odporúčam zaviesť odpočítateľnú položku na
odvody podobnú tej daňovej tak, aby sa záťaž týchto pracujúcich znížila, alebo
aspoň neúmerne neznížila. Rizikom navrhovaných zmien je zvýšené poberanie
príjmov načierno alebo účtovanie fiktívnych nákladov.

Dávid Dereník, analytik UniCredit Bank

Súčasné nastavenie odvodového systému umožňuje v porovnaní s
inými krajinami výraznejšie rozdiely pri platení odvodov. Delí obyvateľstvo na
skupinu zamestnancov a živnostníkov, pri ktorých prax ukazuje odlišnú mieru
platenia odvodov. Ak bude sprísnenie podmienok pre živnostníkov znamenať nižšiu
odvodovú povinnosť pre zamestnancov, tak bude táto reforma určite pozitívnym
krokom. Na druhej strane by nebolo férové úplne vyrovnať tieto rozdiely,
nakoľko živnostníci sú zaťažení nákladmi na administratívu a účtovnú
byrokraciu. Taktiež nie sú tak chránení ako zamestnanci, môžu zo dňa na deň
prísť o svoje príjmy, bez nejakého odstupného, či výpovednej lehoty. Takže
väčšia rovnomernosť medzi podmienkami živnostníkov a zamestnancov je vítaná,
avšak nemôžu byť vyrovnaní úplne.

Marek Ročkár

Hospodárske noviny,
8.3. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards