České riešenia by nás nemali inšpirovať (Hospodárske noviny)

Ako
pre Hospodárske noviny uviedol dňa 25.2. 2011 Radovan Ďurana z INESS, aktuálny
český návrh dôchodkovej reformy nepočíta s garantovanými vkladmi vo fondoch a
zrušenie garancií minimálne rastových fondov by prospelo aj slovenským
sporiteľom.

České riešenia by nás nemali inšpirovať (Hospodárske noviny)

Zvýšenie daní a menšia zásluhovosť nie sú správne riešenia
pre reformu penzií, ktorá má niečo vyriešiť.

Riešenie problémov prvého penzijného piliera, ktoré si
zvolili naši západní susedia, nie je pre nás ideálne. Aj keď je jej filozofia
rovnaká, niektoré riešenia nie sú také odvážne ako na Slovensku a ich zavedenie
by bolo krokom späť.

Štát si nechal
priveľa

Riešením, z ktorého by si Slovensko určite nemalo brať
príklad, nie je výška odvodov, ktorých je česká vláda ochotná sa vzdať v
prospech dôchodkovej reformy. Tri percentá z celkových odvodov totiž nebudú
stačiť na zohľadnenie dostatočnej zásluhovosti druhého piliera. A tam sa práve
rozchádza filozofia českej a slovenskej dôchodkovej reformy. V našom variante
je dnes prvý pilier nastavený ako solidárna zložka a gró príjmových rozdielov
má byť z druhého piliera. Teda od štátu dostanú všetci viac-menej rovnako a z
príjmov z druhého piliera by mali vzniknúť rozdiely podľa toho, kto ako
zarábal. Tak by sa to aspoň malo postupne vyvinúť. V Čechách je systém
nastavený skôr tak, že druhý pilier bude mať na konečnom dôchodku oveľa menšiu
váhu a tak budú aj dôchodky viac deformované rozhodnutiami politikov.

Slovákom chýbajú
peniaze

Veľkou slabinou slovenskej reformy dôchodkov v porovnaní s
tou českou je, že štát nemal jasnú predstavu, kde zoženie peniaze na vykrytie
diery v Sociálnej poisťovni. Príjmy z privatizácie štátnych monopolov síce
sčasti použili na zaplátanie tohto výpadku, ale dlhodobo sa štát spoliehal na
ekonomický rast a s tým spojený nárast vládnych príjmov. Tento predpoklad by
bol problémom aj keby neprišla ekonomická kríza. Štát má totiž väčšinou
schopnosť míňať peniaze oveľa rýchlejšie ako rastú jeho príjmy. A spoľahnúť sa
na to, že politici budú zodpovední a svojim voličom povedia, že na sľuby, ktoré
dali pred voľbami, nemajú peniaze, pretože ich použili na dôchodkovú reformu, nie
je reálne.

Aj preto dnes musí minister práce Jozef Mihál pripravovať
návrhy, ako vyriešiť narastajúci deficit Sociálnej poisťovne. "Ten je v súčasnosti síce financovaný
z budúcich príjmov, teda rastom dlhu, súčasná vláda však vyjadruje zámer
vyrovnať tento deficit aj bez zvyšovania daní,“ hovorí riaditeľ Inštitútu
ekonomických a sociálnych štúdií INESS Radovan Ďurana.
Aj tu je však
dôležité, aby sa väčšina úspor hľadala predovšetkým v efektivite verejných
financií. "Riešenie treba podľa mňa hľadať aj vo valorizácii dôchodkov na
základe miery inflácie, zvýšením veku odchodu do dôchodku a univerzalitou
penzijného systému v ozbrojených zložkách,“ myslí si riaditeľ Inštitútu
hospodárskej politiky František Palko.

Zaistený fond

Návrh českej reformy ešte treba doladiť. Dodnes napríklad
nie sú jasné presné pravidlá investovania dôchodkových spoločností a ani to,
koľko si budú môcť správcovské spoločnosti nechať na poplatkoch. "Aktuálne český návrh nepočíta s
garantovanými vkladmi vo fondoch a zrušenie garancií minimálne rastových fondov
by prospelo aj slovenským sporiteľom,“ hovorí Ďurana
. Zaujímavý je však
nápad na vytvorenie špeciálneho fondu, ktorý by mohol investovať iba do českých
štátnych dlhopisov. Až donedávna to bolo znakom konzervatívneho investovania, ale
pre sporiteľov môže byť tento typ vkladu zaujímavý. Predovšetkým preto, že aj
ľudia, ktorí sa až tak veľmi nevenujú financiám, si podľa stavu krajiny budú
vedieť urobiť predstavu aj o riziku, ktoré hrozí ich dôchodkovým úsporám. Na
druhej strane, v takomto prípade sporitelia stavia všetko na jednu kartu a ak
sa dostane do problémov štát, tak bude ohrozený jeho príjem z prvého aj druhého
piliera.

Peter Podstupka

Hospodárske
noviny, 25.2. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards