Penzie sa vzdalo 11-tisíc ľudí, zatiaľ (Pravda)

Ak z
približne 50-tisíc poberateľov 19-tisíc ľudí zároveň pracovalo, skorší dôchodok
neplnil svoje pôvodné poslanie a jeho úprava má opodstatnenie. Zároveň by však
nebolo vhodné, aby štát legislatívne zahatal možnosť dôchodcov legálne si
privyrobiť, napríklad formou dohôd v limitovanej výške, z ktorých by sa
neplatili odvody na dôchodkové poistenie, povedal pre Pravdu dňa 23.2. 2011 Radovan
Ďurana z INESS.

Penzie sa vzdalo 11-tisíc ľudí, zatiaľ (Pravda)

Predčasní dôchodcovia, ktorí sa musia do konca mesiaca
rozhodnúť medzi penziou alebo prácou, zatiaľ uprednostňujú zamestnanie.

Z vyše 19-tisíc pracujúcich predčasných dôchodcov, ktorých
ešte začiatkom januára evidovala Sociálna poisťovňa, sa osemtisíc rozhodlo
poberať naďalej predčasný dôchodok. Jedenásťtisíc sa rozhodlo pre zárobkovú
činnosť. Tieto čísla nemusia byť konečné, keďže termín vyprší až na budúci
pondelok. Navyše počet tých, čo sa rozhodnú pre poberanie predčasného dôchodku,
stúpa. Od 10. do 15. februára, teda v priebehu piatich dní, sa pre penziu
rozhodlo dvetisíc ľudí, dovtedy ich od začiatku roka bolo šesťtisíc.

Sociálna poisťovňa odlev predčasných penzistov zatiaľ
nechcela komentovať. Na otázky Pravdy nereagovalo ani ministerstvo práce. Isté
zatiaľ je, že výdavky na predčasné dôchodky Sociálnej poisťovni klesnú. O
koľko, zatiaľ vyčíslené nie je.

Analytici sa nezhodujú, aké úspory nová úprava prinesie ani
či je spravodlivá.

Ján Marušinec, analytik M.E.S.A. 10, mal k zákazu práce pre
pracujúcich predčasných penzistov pôvodne výhrady. "Mne sa tá politika
nezdala šťastná, ale keď sa takmer polovica ľudí odhlásila z povinného
platenia, efekt to asi malo," hovorí. Upozorňuje, že Sociálna poisťovňa
síce ušetrí, keďže 11-tisíc pracujúcim ľuďom nebude vyplácať predčasný
dôchodok, na druhej strane však tí, ktorí budú naďalej poberať predčasné
dôchodky ako doteraz, nebudú už poisťovni platiť odvody. "Tam bude mínus
na príjmoch Sociálnej poisťovne. Ale čo to znamená z hľadiska príjmov a
výdavkov, zatiaľ nevieme," povedal.

"Je predčasné
hodnotiť štatistiku, nakoľko lehota stále plynie a aj pri otvorení 2. piliera
došlo k veľkej aktivite poistencov tesne pred koncom otvorenia. Musíme počkať
do začiatku marca," hovorí Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a
spoločenských analýz. "Inštitút predčasného dôchodku bol zavedený najmä
preto, aby poskytol náhradu príjmu občanom tesne pred dôchodkovým vekom, ktorí
stratili zamestnanie. Ak z približne 50-tisíc poberateľov 19-tisíc ľudí zároveň
pracovalo, skorší dôchodok neplnil svoje pôvodné poslanie a jeho úprava má
opodstatnenie. Zároveň by však nebolo vhodné, aby štát legislatívne zahatal
možnosť dôchodcov legálne si privyrobiť, napríklad formou dohôd v limitovanej
výške, z ktorých by sa neplatili odvody na dôchodkové poistenie," dodal
Ďurana
.

Podpredseda Jednoty dôchodcov Igor Fabián novú úpravu víta.
"Predčasný dôchodok bol jednoznačne tvorený pre tých, ktorí stratili
možnosť zamestnať sa. Ale títo predčasní dôchodcovia v prípade, že sú zamestnaní,
namiesto toho, aby len dopĺňali prostriedky sociálneho fondu, prakticky ich
čerpajú. Čerpajú ich skôr, ako by mali," myslí si Fabián. Hoci sa niektorí
predčasní dôchodcovia na novú úpravu sťažujú, nemajú sa podľa neho prečo
sťažovať. "Veď keď budú dlhšie pracovať, potom sa im to napočíta.
Predčasný dôchodok bol stanovený pre prípad straty zamestnania. A keď väčšina
ľudí je schopná pracovať do dôchodkového, dokonca mnohí aj po dôchodkovom veku,
prečo niekto špekuluje na konto toho, že bude čerpať jedno aj druhé. To nie je
v poriadku."

Marušincovi sa systém nezdal príliš spravodlivý voči
plnohodnotným dôchodcom, ktorí pracujú. "Boli aj iné riešenia, ktoré sa
dali využiť," hovorí. Sám navrhoval zdaňovanie dôchodkov. "To
znamená, že ľudí, ktorí by poberali čisto iba dôchodok, by to neovplyvnilo
alebo iba v minimálnej miere. Tým, ktorí by mali súbeh dôchodku aj práce, by sa
dôchodok zahrňoval do daňového základu a platili by trošku vyššie dane.
Motivácie by sa tým nastavili tak, že ľudia by si rozmysleli, či chcú pracovať.
Ale teraz už je to vyslovene iba filozofická debata."

Aj Rastislav Bednárik z Inštitútu pre výskum práce a rodiny
je v hodnotení čísel Sociálnej poisťovne skeptický. "Potvrdzujú, že
obvykle sa oveľa viac nadiskutuje, než sa reálne urobí. Okamžité úspory tu
nejaké vysoké nie sú," myslí si. "Zatiaľ poberanie predčasných
dôchodkov ako ,druhého’ príjmu nebolo veľmi známe. Starší zamestnanci sa v
súvislosti s dôchodkami zaoberali skôr otázkou ďalšieho pokračovania v práci,
aby si prilepšili k dôchodku. Vznikla však nová situácia, keď sa predčasný
dôchodok stal prilepšením k zárobku. A keď to ide, prečo by sa to
nevyužilo?" povedal.

Iris Kopcsayová

Pravda,
23.2. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards