Prečo opt-out namiesto opt-in? (eTrend)

Tieto
magické anglické skratky sú momentálne predmetom diskusie o druhom pilieri – a
jeho dôležitých úpravách. Vláda, ktorá nás núti sporiť na starobu, stojí v
zásade pred týmito strategickými možnosťami:

Prečo opt-out namiesto opt-in? (eTrend)

Opt-in – ponechať súčasné nastavenie odmeňovania DSS s
vysokou mierou garancie a vytvoriť nový rizikovejší fond, do ktorého by
sporitelia mohli (opt) vstúpiť (in)

Opt-out – zrušiť súčasné nastavenie garancií, priblížiť II.
pilier pôvodnému zneniu pred Ficovými a Medejovými zásahmi a dať sporiteľom
možnosť (opt) prestúpiť (out) do novo vytvoreného garantovaného fondu

Aj keď tieto anglické skratky možno nie úplne perfektne
popisujú realitu, snáď vyjadrujú podstatu rozdielu. Zdanlivo malý rozdiel medzi
týmito alternatívami môže mať zásadne rozdielny výsledok. Stačí sa pozrieť na
to, ako dopadla potreba zažiadať o vstup do II. piliera v prípade čerstvých
absolventov. Nedostatok informácií v kombinácii s nezáujmom vedie k minimálnej
účasti v II. pilieri. Nevidím žiadny dôvod, prečo by mal byť výsledok v prípade
opt in stratégie odlišný.

Čo by znamenalo, ak by vláda zavolila opt in?

·        
Bola by zachovaná garantovaná istina vložená
sporiteľom, čiže by bol zachovaný nepomer medzi výnosom pre DSS za zhodnotenie
úspor v porovnaní s prípadným plnením z vlastného v prípade čo i len 6
mesačného poklesu hodnoty úspor. Tento nepomer sa dnes nazýva garancia úspor –
ale zároveň to znamená garanciu minimálneho zhodnotenia (vláda môže teoreticky
zmeniť súčasný spôsob garancií, zámery však nepoznáme).

·        
Vytvorenie nového rizikového fondu by vyžadovalo
vysoké náklady na informačnú kampaň, aby 1) ľudia vôbec vedeli, že nejaké
rozhodnutie majú urobiť, 2) aby ich rozhodnutie bolo „informované“. DSSky s
vidinou Ficovho návratu za dva roky isto nebudú investovať miliardy do
marketingu. Kto bude robiť informačnú kampaň? Sociálna poisťovňa, ktorej tento
rok výrazne škrtli rozpočet?

Prečo by mala vláda zvoliť opt – out? Pretože dosiaľ verejne
neodpovedala na nižšie uvedené otázky:

·        
Sporitelia sa už raz rozhodli – zvolili prevažne
rastové, rizikové fondy. Potom prišiel Fico, ktorý ich rozhodnutie ignoroval a
rastové fondy s pomocou Madeja prerobil na peňažno – dlhopisové. Prečo by sa mali sporitelia rozhodovať
ZNOVU, že chcú rastový fond bez garancií, keď sa už raz rozhodli?
Prečo
súčasná vláda nevráti druhý pilier do stavu, v ktorom sa sporitelia slobodne
rozhodovali, v akom bol pred Ficovým zásahom?

·        
Prečo
chce vláda opätovne míňať vlastné zdroje, zdroje DSS a zdroje sporiteľov (
najmä čas), aby vykonali opäť rozhodnutie, ktoré už raz vykonali?

·        
Ak sa minister Mihál neobáva nízkeho vstupu do
rizikového fondu, prečo ľuďom komplikovať život a nenechať im možnosť prestúpiť
z rizikového fondu do garantovaného?

Tieto otázky samozrejme vyplývajú z predpokladu, že efekt
kapitálového sporenia (zmysel II. piliera) sa naplní vtedy, ak podstatný čas
sporenia investuje sporiteľ svoje prostriedky do titulov s potenciálom vyššieho
zhodnotenia než majú dlhopisy. Ak vláda s týmto predpokladom nesúhlasí, mala by
ho explicitne komunikovať a podložiť. Inými slovami, vláda by mala uviesť,
prečo nechce sporiteľov v akciových fondoch.

Radovan Ďurana

INESS

eTrend,
18.2. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards