Zisky zdravotných poisťovní (Slovenský rozhlas)

Juraj
Karpiš z INESS nevidí problém v možnosti, že zdravotné poisťovne budú dosahovať
zisk. Ako uviedol v rozhovore pre Slovenský rozhlas dňa 16.2. 2011, aby sa
táto možnosť pozitívne prejavila v efektívnejšom fungovaní systému je nutné
umožniť poisťovniam reálnu konkurenciu vytvorením trhu vyčlenením neprioritných
diagnóz z balíčka výkonov hradených výlučne z verejných zdrojov a rozdelením a
privatizáciou dominantnej štátnej poisťovne. Aby z efektívnejšieho nákupu
zdravotnej starostlivosti mohol profitovať aj poistenec, treba otvoriť možnosť
súťažení aj v cene poistného.

Zisky zdravotných poisťovní (Slovenský rozhlas)

Slovenský rozhlas,
16.2. 2011, 17:00

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards