Poukázanie 2% z dane z príjmu INESS

Rozhodli ste sa svoje 2% (1,5%) z dane z príjmu poukázať INESS? Tu nájdete návod, ako to urobiť, spolu s tlačivami, ktoré na to budete potrebovať.

Poukázanie 2% z dane z príjmu INESS

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

· Do 15.02.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Ak Váš zamestnávateľ tlačivo nemá, môžete si ho stiahnuť tu .

· Od zamestnávateľa si nechajte vystaviť tlačivo s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, alebo si tlačivo stiahnite tu a nechajte si ho zamestnávateľom potvrdiť.

· V tomto potvrdení, z riadku „03 - Daň znížená o daňový bonus“ si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť podľa zákona minimálne 3,32 eura.

· Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Predvyplnené tlačivo s údajmi INESS si môžete stiahnuť tu . Ak máte k dispozícii nevyplnené tlačivo, uveďte nasledujúce údaje o INESS:
ROK: 2010

Obchodné meno alebo názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 17, 811 02 Bratislava
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 307 98 442

Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2011 na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

· Stiahnite si tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby:
- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] tu ,
- ak ste iný daňovník [FO typ: B] tu ,

· V rámci daňového priznania vyplňte:
- ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku s názvom „VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 4,
- ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom „XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 9.

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:
IČO: 307 98 442
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ulica: Hviezdoslavovo námestie
Číslo: 17
PSČ: 811 02
Obec: Bratislava

Upozornenie: Fyzická osoba môže 2% z dane poukázať iba jednému prijímateľovi, poukazovaná suma musí byť minimálne 3,32 eura. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa/deti, 2% sa vypočítajú zo zaplatenej dane, teda daň znížená o daňový bonus).

· Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania (31.marec 2011), na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Právnické osoby

· Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu .

-Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2011 (31.3. 2011) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - v daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje iba 1,5% z dane - v časti IV. vyplňujete kolónku 3. 

Ak ste v roku 2010 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2011 (31.3.2011) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať 2% z dane - v daňovom priznaní označíte, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - v časti IV. vyplňte kolónky 1 a 2.

· V rámci daňového priznania vyplňte kolónku uvedenú na strane 7 (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby).

Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť: IČO: 307 98 442
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Ulica: Hviezdoslavovo námestie
Číslo: 17
PSČ: 811 02
Obec: Bratislava

· Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania, na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk

vybrali.sme.sk facebook del.icio.us digg linkuj twitter

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards