Scienta Iuventa 2017

Róbert Chovanculiak sa 20.4. 2017 zúčastnil na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela konferencie Scientia Iuventa 2017, kde preniesol svoj príspevok pod názvom „Zlyhania trhu a nové technológie“.

Scienta Iuventa 2017

V príspevku rozoberal dve zlyhania trhu: problém verejných statkov a problém informačnej asymetrie a ukázal ako dve nové technológie vo forme crowdfundingu a zdieľanej ekonomiky pomáhajú tieto problémy zmierňovať alebo až riešiť. Vychádzal pritom z dvoch publikácii: Private Provision of Public Goods via Crowdfunding a Less Regulation, More Reputation!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards