Cena štátu v Košiciach

Róbert Chovanculiak z INESS prednášal 11. apríla 2017 študentom Technickej univerzity v Košiciach a následne žiakom z gymnázia Šrobárova.

Cena štátu v Košiciach

Prednáška na Ekonomickej fakulte TUKE sa uskutočnila v rámci vyučovania predmetu Verejné financie a zúčastnilo sa jej približne 60 študentov.

Na gymnáziu sa prednášky zúčastnilo asi 40 študentov tretieho a štvrtého ročníka. Študenti sa na dvoch dvojhodinových prednáškach oboznámili s príjmami a výdavkami štátu, či s veľkosťou verejného dlhu a zistili, kam smeruje najviac peňazí. Rozoberali sa taktiež časté mýty spojené s financovaním dávok pre vylúčené skupiny obyvateľov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards