Prednáška o prírodných zdrojoch

 Martin Vlachynský z INESS prednášal 29. novembra 2016 na tému vyčerpateľnosti prírodných zdrojov na podujatí zorganizovanom Slovak Students For Liberty v edukačnej kaviarni- Kalab.

Prednáška o prírodných zdrojoch

 Prednáška sa zamerala na dva hlavne názorové smery danej problematiky reprezentované pesimistami a optimistami. Následne sa oba názorové smery aplikovali v oblastiach ako energetika, nerastné suroviny, či produkcia potravín. Prednášky sa zúčastnili do veľkej miery študenti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards