Nový zákon o odpadoch prispieva k byrokracii

Mesačník Odpadové hospodárstvo sa v novembrovom čísle zmieňuje o Byrokratickom indexe Slovenska, ktorý zostavil INESS.

Nový zákon o odpadoch prispieva k byrokracii

Článok vyšiel v tlačenej verzii mesačníka 11/2016.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards