Ako najlepšie spravovať štát - idey Martina Filka preberajú aj ďalší (Sme)

 Radovan Ďurana komentoval 19.5.2016 plánované zavedenie analytických jednotiek v štátnej správe pre denník Sme. 

Ako najlepšie spravovať štát - idey Martina Filka preberajú aj ďalší  (Sme)

 BRATISLAVA. Zníženie ceny liekov ich porovnávaním so zahraničím či prvotná myšlienka začať veľkú reevíziu výdavkov štátu- ide o výsledky štátnych úradníkov združených okolo ekonóma Martina Filka, ktorí v marci publikovali materiál o spravovaní štátu pod názvom Najlepší z možných svetov- Hodnota za peniaze.

Kde už ohlásili posilnenie:

ministerstvo spravodlivosti,
ministerstvo školstva,
ministerstvo dopravy,
ministerstvo hospodárstva,
ministerstvo zdravotníctva.

Radovan Ďurana z nezávislého think-thanku INESS oceňuje, že štátne inštitúcie si zostavujú analytické oddelenia. "Môžu prispieť k tomu, že ministerstvá nebudú predkladať svoje návrhy podľa politických nálad, ale na základe identifikovaných problémov."

Aby boli inštitúty aj efektívne, ministerstvá musia podľa neho mať skutočný záujem uplatňovať ich výstupy, aby sa nemíňali vzácne zdroje na analýzy, ktoré skončia v zásuvke.
Upozorňuje aj na nutnosť zverejňovať východiská analýz, aby mohli podliehať verejnej kritike.
Inštitúty by mali podľa neho hodnotiť zásadné veci. "Aby sme neskončili pri tom, že budeme hodnotiť drobné politiky a na veľkých programoch nám budú utekať desiatky miliónov," hovorí Ďurana.

Dobre využiť peniaze
Posilnenie analytických jednotiek po vzore ministerstva financií už ohlásili ministerstvá hospodárstva, spravodlivosti, školstva, zdravotníctva aj dopravy. Ekonómovia veria, že pomôžu ušetriť peniaze a dávať ich len na veci, z ktorých majú ľudia najväčší úžitok.

Silný inštitút by rád vybudoval aj minister zdravotníctva za Smer Tomáš Drucker. „Je to aj v súlade s tým, ako na to nazerá ministerstvo financií,“ vysvetľuje. Inštitút povedie od 1. júla doterajší kritik ministerstva Tomáš Szalay, bývalý analytik zo Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku.

Inštitút zdravotnej politiky fungoval už pred nástupom nového ministra, Drucker však pripúšťa, že mal rezervy. „Je pravda, že ministerstvo má deficit v analytických činnostiach,“ hovorí. Od nového tímu si sľubuje kvalitné porovnávacie analýzy, o ktoré sa oprie pri rozhodovaní, ako zlepšiť zdravotnícke služby.

Priali si najlepšie z možného
Plán Najlepší z možných svetov predpokladá, že posilnené analytické oddelenia na ministerstvách budú vyhodnocovať na základe dát a skúseností zo zahraničia možnosti, ako získať verejné peniaze a ako a na čo ich najlepšie vynakladať. Vláda ho zapracovala aj do svojho programového vyhlásenia.
Dokument verejne podporil minister financií Peter Kažimír zo Smeru. „Náš hlavný konštruktér a skúšobný pilot zahynul, takže všetko ostatné je na nás," povedal po marcovej Filkovej tragickej smrti s tým, že vláda začína s revíziou výdavkov štátu.

Tímy existujú na ministerstvách zdravotníctva a školstva, na Úrade vlády, no najväčší a najsilnejší je práve Inštitút finančnej politiky ministerstva financií. Ministerstvo práce či vnútra majú vlastné analytické odbory.
Ich ďalšie rozširovanie plánuje vláda preplatiť cez operačný program Efektívna verejná správa. Za posilnenie jednotiek zodpovedá s Inštitútom finančnej politiky aj ministerstvo vnútra. "Analytické centrá budú schopné efektívne pracovať s dátami, hodnotiť verejné investície, merať dopady regulácií na občana a podnikateľa či hodnotiť výkonnosť verejných inštitúcií a kvality verejných služieb," tvrdí hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík .
M

inisterstvo obrany, ktoré robí drahé nákupy zbraní a techniky, napriek ambíciám ministerstva financií aj vnútra odkázalo, že vlastný analytický inštitút zriadiť neplánuje.

Žitňanská nechce robiť na kolene
Radami a výstupmi analytikov sa plánuje riadiť aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Híd. „Nechceme robiť v budúcnosti na kolene, ale na základe tvrdých dát,“ povedala.
Upratať chce v množstve exekúcií či skvalitniť inštitút osobného bankrotu, ktorým by sa malo dať legálne zbaviť dlhov. „Máme však nejaké dáta o počte exekúcií zo súdov, nejaké iné od exekútorov, máme veľmi rozdielne dáta aj z jednotlivých súdov, kto vlastne v tých veciach rozhoduje,“ hovorí.
Chystá sa preto zásadne dobudovať analytický odbor. „Sľubujem si od toho, že rozhodnutia sa budú robiť na základe poznania reality a nie subjektívnych pocitov."

Výsledkami analytikov sa chce riadiť aj pri návrhoch nových zákonov alebo rozhodnutiach o počte sudcov.
Úplne nový samostatný útvar na komplexné analýzy zriadi aj minister hospodárstva Peter Žiga zo Smeru. Hovorca Maroš Stano povedal, že jeho vznik bol plánovaný bez ohľadu na predstavy ministerstva financií. Už dnes Odbor analýz a plánovania posudzuje zákony či vyhodnocuje ich vplyv na podnikateľské prostredie.

Čaplovič zriadil, Plavčan posilní
Tím analytikov na ministerstve školstva zriadil bývalý minister Dušan Čaplovič zo Smeru. Neposilňoval ho však a nebolo o ňom výraznejšie počuť až do konca minulého volebného obdobia, keď podporil požiadavky učiteľov na vyššie platy.
Šéf inštitútu, ekonomický analytik Matej Šiškovič, ktorý by jeho posilnenie privítal. "Pri posilňovaní kapacít je potrebné zobrať do úvahy, že okrem personálneho zabezpečenia je dôležitá aj podpora vo forme školení, softvérového vybavenia či dostupnosti spoľahlivých dát," upozorňuje.

V najbližšom čase plánuje preskúmať, ako znížiť množstvo papierovačiek pre učiteľov, či navrhnúť systém, ktorým by sa sledovalo, ako sa uplatnili doštudovaní stredoškoláci či vysokoškoláci na trhu práce. Šiškovič spomína aj spoluprácu s ministerstvom financií na projekte Hodnota za peniaze. "Aktívne spolupracujeme na pilotnom projekte a pracujeme na štúdii o možnostiach racionalizácie siete škôl," vysvetľuje.

Minister školstva za SNS Peter Plavčan s posilami pre inštitút podľa tlačového odboru ráta. V nasledujúcich rokoch od neho čaká východiská pre plánovanú reformu školstva a lepšiu odbornú aj verejnú diskusiu o vzdelávaní. Spolupracovať by mal aj na príprave Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Lucia Krbátová
Sme, 19.5.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards