Akože robíme vedu. Firmy si znižujú dane za výskum aj pri výrobe sušiakov na bielizeň (Sme)

 Radovan Ďurana komentoval 14.8.2016 možnosť zníženia daňovej povinnosti vo vzťahu k výskumu realizovanom v podniku pre denník Sme. 

Akože robíme vedu. Firmy si znižujú dane za výskum aj pri výrobe sušiakov na bielizeň  (Sme)

 Pri zavádzaní novinky štát odhadol, že pre odpočet vyberie na daniach menej o 24 miliónov eur.

BRATISLAVA. Je možné dostať daňovú úľavu na výrobu nových sušiakov na bielizeň? Na Slovensku áno. Firma Artweger si vďaka projektu s týmto názvom znížila základ, z ktorého sa platí daň z príjmov približne o 2300 eur.
Podarilo sa jej to vďaka takzvanej superodpočítateľnej položke na vedecký výskum, ktorú uviedla do praxe druhá vláda Roberta Fica.

Čo je výskum?
Od roku 2015 majú totiž firmy možnosť znížiť si základ dane o 25 percent z nákladov skutočne vynaložených na vedu a výskum.

Čo presne firma Artweger v tomto projekte skúmala, je otázne. Finančná správa totiž zverejňuje len názvy projektov, nie ich celé znenie. Samotná spoločnosť sa k otázkam o projekte odmietla vyjadrovať.
Odpočítateľnú položku zavádzalo ministerstvo financií. Slovensko je totiž už dlhodobo štatisticky na chvoste krajín z hľadiska podielu HDP, ktoré investuje do výskumu. Úľavy na vedu a výskum existujú takmer vo všetkých krajinách. A podľa odborníkov bolo zavedenie odpočitateľnej položky krok správnym smerom.

V čom je teda problém?
„Zahraničné štúdie síce potvrdzujú, že podobné výnimky sa neprejavujú vo vyššej efektívnosti firiem, ktoré ich dostali. Zjednodušene: firma zaplatí nižšie dane a výsledok výskumu je nula. Štát nedokáže posúdiť, či sa vo firmách naozaj robí vedecký výskum,“ vysvetľuje poslanec parlamentu Eugen Jurzyca (SaS).
Firma HYCA si zase daňový základ znížila o približne 17-tisíc eur vďaka „zavedeniu sériovej výroby na vyvíjané produkty pre Hasičský a záchranný zbor SR“. Firma Joll z Detvy sa zaoberá cukrárskou výrobou. Daň si znížila o 15-tisíc eur.
Cukrárska firma nič nevyvíjala, iba analyzovala regionálny trh. „Projekt je primárne zameraný na analýzu tohto trhu, v ktorom už má naša spoločnosť pôsobnosť, expresnejšie získavanie spätnej väzby po dosadení nového produktu na tento trh, a teda reálne vykalkulovanie návratnosti investícií vynaložených na technologické, marketingové a personálne zdroje,“ píše sa k jej projektu na stránke Finančnej správy SR.

Kontroly pri pochybnostiach
Analytik Iness Radovan Ďurana si myslí, že už samotná myšlienka odpočítateľnej položky na výskum je chybná. Lepším riešením by podľa neho bolo, keby štát pre firmy plošne znížil daň z príjmu.
Problém je podľa neho v tom, že štát nedokáže posúdiť, či – ak niekto naozaj robí výskum a vývoj – bude produkt úspešný, a teda by mal mať nárok aj na istú formu štátnej podpory. „To, či je nejaký výskum úspešný, rozhoduje až zákazník svojím záujmom o produkt,“ hovorí.

Pritom už pri zavádzaní novinky mal rezort financií pochybnosti, či firmy systém nebudú zneužívať. Daň, ako aj odpočítateľnú položku totiž vyčísľujú samotné spoločnosti. Daňový úrad zasahuje až v prípade, že má isté pochybnosti. „Ak má správca dane pochybnosti, môže vyzvať daňovníka, aby sa vyjadril k daňovému priznaniu, alebo ho môže skontrolovať,“ informovala hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková.

Daňová poradkyňa a viceprezidentka Komory daňových poradcov Alica Orda Oravcová si myslí, že daňové úrady budú vedieť skontrolovať, či firmy superodpočítateľnú položku nezneužívajú. Firmy majú podľa nej oproti ostatným viaceré špeciálne nahlasovacie povinnosti.

Pri zavádzaní novinky štát odhadol, že pre odpočet vyberie na daniach menej o 24 miliónov eur. Na druhej strane, vláda v poslednom období predstavila viaceré novinky, ktoré by jej mali do štátneho rozpočtu priniesť desiatky miliónov eur.
Zmeniť by sa malo zdanenie tabakových výrobkov. Zmeny sú aj v odvode pre firmy v regulovaných odvetviach, ide napríklad o operátorov či poštu.

Ako vláda definuje výskum a vývoj
Výskumom sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky a najmä činnosti zamerané na získanie nových poznatkov, skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov.

Ďalej hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formulácia, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

Za vývoj možno považovať aplikáciu zistení výskumu a vývoja alebo iných znalostí na plánovanie či návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby.

Taktiež používanie, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Zdroj: Finančná správa

Michaela Kušnírová
Sme, 14.8.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards