Managed Trade and Other Terrifying Alternatives (4.liberty.eu)

4.liberty.eu uverejnilo 10/11.2016 komentár Martina Vlachynského na tému obchodného partnerstva CETA. 

Managed Trade and Other Terrifying Alternatives (4.liberty.eu)

 Slovenskú verziu článku si možno prečítať na stránke INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards