Zlý učiteľ zarába rovnako ako dobrý (HN)

 Róbert Chovanculiak komentoval absenciu pohyblivej zložky platov učiteľov pre Hospodárske noviny, dňa 11.11.2016

Zlý učiteľ zarába rovnako ako dobrý (HN)

Majú kopec prázdnin, končia o jednej poobede, a ešte štrajkujú za zvýšenie platov. Aj takúto predstavu o učiteľoch prezentujú politici slovenskej verejnosti. Naznačujú tak, že vyššie mzdy si nezaslúžia. Ako to teda je - sú platy slovenských učiteľov vysoké alebo nízke?

Na Slovensku je po novom hrubý nástupný plat učiteľa s vysokoškolským diplomom 710 eur mesačne. Priemerná mzda v národnom hospodárstve je okolo 900 eur. Mladí slovenskí učitelia sú suverénne najslabšie platenými začínajúcimi pedagógmi v krajinách OECD, ukazuje najnovší prieskum organizácie. S tým, ako rastie počet odpracovaných rokov, sa platy pedagógov, samozrejme, zvyšujú. No aj napriek tomu sú naši učitelia s 15-ročnou praxou vo výške platu opäť na chvoste krajín OECD. Toľko k porovnaniu so svetom.

Problémom je pritom podľa odborníkov najmä nízky nástupný plat učiteľov. To, aké sú v školstve mzdy, určuje, akí ľudia si vyberú učiteľskú profesiu, vysvetľuje analytik Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Jozef Miškolci. "Ľudia robia racionálnu voľbu, keď sa hlásia na vysoké školy. Na Slovensku je plat učiteľov na úrovni 40 percent priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Pedagogické fakulty sú väčšinou druhou voľbou, keď sa študenti nedostanú na prestížnejšie odbory. Profesia učiteľa potom nepriláka najkvalitnejších ľudí," vysvetľuje analytik Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Jozef Miškolci.

A od kvality ľudí, ktorí do škôl vstupujú, sa potom odvíja aj následná kvalita celého slovenského školstva. "Platy nekorešpondujú s náročnosťou a zodpovednosťou tohto povolania, a preto ho robia neatraktívnym pre najlepších absolventov," pridáva sa aj Kristína Uhlíková, ktorá pôsobí v organizácii Teach for Slovakia.

Kritika tabuľkových platov
Aké však majú naši učitelia možnosti na rastu platu v mantineloch, ktoré im určuje štát? Výška mzdy sa odvíja od platových tabuliek. To, koľko učiteľ uvidí na výplate, pritom závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. A práve tabuľkové mantinely kritizujú mnohí učitelia.

Podľa Vladimíra Crmomana z Iniciatívy slovenských učiteľov nemajú tabuľky žiadny motivačný charakter. Kritizuje napríklad tabuľkové stropy. Po 32 rokoch praxe už učiteľ nemá nárok na rast platu. Napríklad pedagóg, ktorý začal pracovať ako 22-ročný, už v 54 rokoch nemá možnosť zvýšenia mzdy.

Tabuľkový plat nezohľadňuje ani počet a zloženie žiakov v triede a ani výkonnosť konkrétneho učiteľa. "Učitelia sú tiež rôzni - skvelí, priemerní i podpriemerní, no tabuľkový plat je rovnaký pre každého," tvrdí Monika Joščáková, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hrabkov. Systém tabuľkového platu tak odmeňuje rovnako dobrých aj zlých učiteľov, dopĺňa analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak.

Chybu v "tabuľkovom" systéme odmeňovania si uvedomujú aj autori veľkej školskej reformy, ktorá sa momentálne pripravuje na ministerstve školstva. Navrhujú preto, aby vznikla pohyblivá zložka platu.
Pri nej by podľa Chovanculiaka mali hrať dôležitú úlohu riaditelia škôl, ktorí vedia najlepšie zhodnotiť výkon učiteľa. Aj teraz však zamestnávateľ môže učiteľovi priznať osobný príplatok, ministerstvo školstva hovorí dokonca až o sume vo výške 124 percent platovej tarify. Realita je však taká, že v súčasnosti na to väčšina škôl nemá dostatok peňazí. Crmoman hovorí, že nepozná prípady, keď by škola poskytovala finančné alebo iné benefity. "Veľa kolegov nám píše, že dostávajú iba holý plat."

Platnosť kreditov
Momentálne je systém nastavený tak, že učitelia môžu získať vyšší plat vďaka atestáciám alebo kreditom, ktorými si zvyšujú kvalifikáciu. Poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania je napríklad Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je rozpočtovou organizáciou ministerstva školstva. Na druhej strane sú tu súkromné spoločnosti, tie však získavanie kreditov spoplatňujú. Preto bude stále väčší záujem o získanie kreditov v centre, hovorí Igor Šabek z občianskeho združenia Ľudia v kontakte, ktoré tiež poskytuje kurzy pre učiteľov.

Kritika však smeruje aj na kreditový systém. Kredity sú totiž platné len sedem rokov. Učiteľ napríklad získa 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku, ktorá mu síce platí celý život, avšak po siedmich rokoch kredity strácajú platnosť, čím učiteľovi automaticky odpadne nárok na príplatok. "Aj keď kredity stratia platnosť, veci, ktoré som sa naučila, nezabudnem a neprestanem ich v praxi používať," povedala Agnesa Labunová, učiteľka na Základnej škole Laborecká v Humennom.
Dobrou správou pre učiteľov je, že v budúcnosti sa to má zmeniť. Kredity, ktoré učitelia získajú od roku 2018, už budú platiť neobmedzene. Ministerstvo školstva touto zmenou vypočulo kritické hlasy, ku ktorým sa dlhodobo zaraďovala napríklad aj Slovenská komora učiteľov.

Momentálne nie je nálada učiteľov štrajkovať
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek hovorí v rozhovore pre HN aj o tom, ako by mohol vyzerať ideálny plat učiteľa v súčasných podmienkach, a tiež prečo v zväze diskutujú o možnosti vystúpenia z Konfederácie odborových zväzov.

Požiadavkou školských odborov bolo tento rok zvýšenie platov učiteľov o 25 percent. To by bolo podľa vás ideálne nastavenie učiteľského platu?
Už vieme, že to cez Konfederáciu odborových zväzov neprešlo. Ideálnou situáciou by bolo, keby nástupný plat pedagogického a odborného zamestnanca bol na hranici, na akej sa pohybuje priemerný plat v národnom hospodárstve, a od toho by sa potom odvíjali jednotlivé platové triedy a stupne podľa ďalšej kvalifikácie, akú pedagogický zamestnanec získa. Pokiaľ by došlo k zvýšeniu, o aké sme žiadali, dalo by sa už hovoriť o prijateľnej situácii.

Z minulých protestov vidieť veľký rozdiel v zapojenosti podľa regiónov. Mal by podľa vás učiteľský plat závisieť od regiónu, kde učiteľ učí?
Zatiaľ sme to neriešili, avšak túto myšlienku mal napríklad aj minister financií. My sme jednoznačne povedali nie, pretože je to stále rovnaká práca, či v Bratislave alebo v Medzilaborciach. Teda za rovnakú prácu - rovnakú plácu. O tejto veci by však mohol rozhodnúť príslušný samosprávny kraj, čo funguje aj vo vyspelej západnej Európe. Ak teda existuje región, ktorý je drahší na samotné živobytie, mal by sa o zvýšené náklady postarať napríklad vyšší územný celok.

Aktuálnou témou je zvyšovanie platov vo verejnej a v štátnej správnej, ktorého však podľa najnovších informácií nemajú byť súčasťou pedagogickí zamestnanci.
Pri treťom kole vyjednávania Konfederácie odborových zväzov sa hlavný vyjednávač vyjadril, že máme byť vyradení z kolektívneho vyjednávania konfederácie s ministerstvom financií, keďže tí posunuli vyjednávanie na ministerstvo školstva. Posunutie dohody na ministerstvo školstva je podľa nás v poriadku, keďže v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa je jedným z hlavných signatárov. Podľa nás tento vyjednávač porušil zákon o kolektívnom vyjednávaní a zákon o odmeňovaní, kde je jasne dané, kto vyjednáva za jednotlivé strany.

Aké to teda bude mať následky? Chcete z konfederácie vystúpiť?
Podľa nás tento nešťastný výrok spôsobil zasahovanie do autonómie jednotlivých zväzov, ktoré sú združené v konfederácii. Bolo to aj témou rokovania Odborového zväzu školstva a vedy, ktoré sa uskutočnilo 3. novembra, kde naši členovia stanovili dve podmienky: prvou je, aby sme neboli vynechaní z kolektívneho vyjednávania, a druhou, aby nevýrobné zväzy nezasahovali do činnosti nášho odborového zväzu. Pokiaľ toto nebude splnené, tak mám uznesenie rady zväzu požiadať o vystúpenie z Konfederácie odborových zväzov.

Momentálne sa teda rokuje. Predpokladám, že štrajky budú až posledným krokom. Máte to už premyslené?
Máme to premyslené, je spracovaný manuál, avšak zatiaľ o týchto veciach nemôžem konkrétne hovoriť. V súčasnosti prebiehajú rokovania na okresoch a krajoch, v rámci ktorých chodievam po celom Slovensku. Momentálne však nie je nálada učiteľov ísť do štrajkov z jedného dôvodu. Ponuka zvýšenia stále existuje. Je potrebné o tom ešte hovoriť.

V akom štádiu sú teda momentálne rokovania?
Rokujeme s ministerstvom školstva a jeho ministrom, ktorý dal pokyn svojmu ekonomickému úseku, aby prerátali momentálne stavy a to, či je možné naplniť, čo pán minister Plavčan sľúbil, teda či bude reálne 6-percentné zvýšenie v roku 2017. Našou požiadavkou bude, aby sa tak udialo od prvého januára 2017. Predložili sme memorandum, ktoré vyplynulo aj z rokovaní s predsedom parlamentu pánom Dankom, v ktorého gescii je rezort ministerstva školstva. Ešte je tu priestor na rokovania a možné dohody.

Ďalšie možné príplatky pre učiteľov
- príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca (6 percent z platovej tarify)
- príplatok za činnosť triedneho učiteľa (6,2 percenta z platovej tarify)
- príplatok za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý má na starosti nových učiteľov (4,96 percenta z platovej tarify)
- príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia (upravuje zamestnávateľ)
- príplatok učiteľovi, ktorý má na starosti prax v cvičnej škole (za hodinu tejto činnosti navyše do 50 percent hodinovej sadzby)
- príplatok za prácu nadčas (za hodinu práce navyše hodinová sadzba s 30-percentným zvýšením)
- príplatok za kredity (za každých 30 kreditov je to 6 percent z platovej tarify)

Zuzana Matuščáková
Hospodárske noviny, 11.11.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards