Slovenské mimovládky na Facebooku - aký majú vplyv? (Trend)

Gabriel Tóth uverejnil na blogu Trendu analýzu vplyvu mimovládnych organizácií na Slovensku, ktorej súčastou bol i INESS. 

Slovenské mimovládky na Facebooku - aký majú vplyv? (Trend)

Fanúšikovia slovenských mimovládok tvoria tematicky zamerané komunity Vplyv mimovládnych organizácií je závislý aj od počtu ľudí, ktorý dokážu osloviť, pričom jedným z efektívnymi nástrojov takejto komunikácie sú sociálne siete. Zdá sa, že slovenské mimovládky to pochopili a minimálne Facebook je už integrálnou súčasťou ich komunikácie a snahy angažovať verejnosť. Vybrali sme preto vzorku podľa nás najdôležitejších NGO, ktoré sú aktívne v politických, spoločenských či ekonomických témach a podrobne sme analyzovali, aké efektívne sú v oslovení svojho publika a aké sú ich vzájomné vzťahy.

Koľko majú angažovaných fanúšikov? Jednoduchou metódou by bolo porovnať ich na základe počtu fanúšikov, ktorí dali like ich stránke. Avšak za reálnejšie meranie ich vplyvu považujem skôr porovnanie na základe angažovanosti fanúšikov, rozhodli sme sa preto analyzovať ich dosah aj touto metodikou (počet ľudí, ktorí komentovali alebo dali like aspoň jednému z posledných 50 postov stránky, analyzované cez NodeXL). A výsledok ukázal niekoľko zaujímavých skutočností.

Napr. kým stránkami s najväčším počtom fanúšikov sú Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko s viac ako 10-tisícovým publikom, vzájomné porovnanie angažovanosti ukázalo, že Transparency má takmer dvakrát väčší počet aktívnych užívateľov (4455 k 2410). Z pohľadu pomeru medzi "pasívnymi" a aktívnymi je úspešnou aj Aliancia Fair-play, ktorá má síce iba niečo vyše 7500 fanúšikov, ale z tohto počtu je aktívnych až takmer polovica, podobne aj iniciatíva Štrngám za zmenu.

Slovenské mimovládky ako sieť Na základe týchto čísiel angažovaných užívateľov sme sa pozreli aj na vzájomný vzťah mimovládnych organizácií, ktorý sme definovali ako prienik ich aktívnych užívateľov. Inými slovami, skúmali sme nakoľko podobné majú publikum, keďže je zrejmé, že veľká časť užívateľov jednotlivých stránok sa prekrýva. To nám následne umožnilo vytvoriť sieť, ktorá graficky znázorňuje prepojenia slovenských NGO na základe zhody ich angažovaných fanúšikov.

Z takéhoto zobrazenia je vidieť, že uprostred siete je Via Iuris, ktorej aktívni užívatelia tvoria akýsi "most" medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami. Podobnú pozíciu má aj SGI a iniciatíva Štrngám za zmenu, čo je však pochopiteľné, keďže pred voľbami vznikla ako výsledok spojenia štyroch NGO. Naopak na okraji, teda s najmenším prekryvom fanúšikov, sú mimovládky ako HPI, IVO či protikorupcii.sk.

Komunity fanúšikov na slovenskom Facebooku Meranie prieniku aktívnych fanúšikov nám taktiež umožnilo analyzovať konkrétnu "blízkosť" jednotlivých organizácii a ich fanúšikov na základe tzv. metódy Normalized Facebook Distance (na základe metodiky J. Šlerku použitej napr. aj v tomto článku). Na základe vzájomnej vzdialenosti mimovládok sme následne vytvorili mapu, ktorá ilustruje, ako blízko či ďaleko majú k sebe jednotlivé fanúšikovské skupiny.

Takto vytvorená mapa nám viac či menej prekvapivo ukázala, že na Slovensku existuje niekoľko viac či menej rozptýlených clustrov, teda komunít ľudí, ktorí sú fanúšikmi podobne zameraných NGO. Najväčší prekryv fanúšikov majú mimovládky orientované na tému korupcie (Komunita 1 - Transparency, Aliancia Fair-play, Zastavme korupciu, Štrngám za zmenu a Via Iuris). Pomerne blízko k sebe majú aj organizácie zo širšími spoločenskými témami (Komunita 2 - Pontis, Nadácia otvorenej spoločnosti, SGI či IVO), naopak, mimovládky zamerané na ekonomické témy sú o trochu viac rozptýlené (Komunita 3 - INESS, HPI, INEKO, Konzervatívny inštitút).

Stručný záver Analýza vplyvu a vzájomných vzťahov mimovládnych organizácii ukazuje niekoľko zaujímavých skutočností:
- Pri meraní vplyvu mimovládok na sociálnych sieťach sa nestačí zamerať iba na počet fanúšikov ich stránok, ale užitočným sa javí aj porovnanie ich reálne angažovaných užívateľov. Z tohto pohľadu sú lídrami Transparency International Slovensko či Aliancia Fair-play.

- Slovenské mimovládky sú prostredníctvom svojich aktívnych fanúšikov viac či menej prepojené, pričom z tohto pohľadu dominuje Via Iuris, SGI a iniciatíva Štrngám pre zmenu, ktoré tvoria akýsi most medzi tematicky rôzne zameranými NGO.

- Pre nás najzaujímavejším zistením bol fakt, že fanúšikovia slovenských mimovládok tvoria akési tematicky zamerané komunity. Najväčší prekryv vykazujú ľudia angažovaní v témach právneho štátu a korupcie a tvoria tak aktívne obecenstvo na túto tému zameraných mimovládnych organizácii. Ich počet na Facebooku sa však pohybuje v stovkách či menších tisíckach.

Gabriel Tóth
Trend, 6.6.2016

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards