Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Súčasťou balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré začiatkom októbra 2023 predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora,  je aj daň zo sladených nápojov. V publikácii Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu sa tejto téme venujeme bližšie.

Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Súčasťou balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré začiatkom októbra 2023 predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora,  je aj daň zo sladených nápojov. K návrhu autori píšu, že „je naliehavo potrebné zaviesť účinnú reakciu na  zníženie ich výskytu [obezity a súvisiacich chorôb]. Medzi dostupné možnosti politík overených praxou patrí zavedenie daní z nápojov sladených cukrom.“

V publikácii Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu sa tejto téme venujeme bližšie. V prvej časti analyzujeme situáciu ohľadom nadváhy a obezity na Slovensku, ako aj vývoj rôznych, pre tému relevantných, ukazovateľov, akými je napríklad spotreba cukru a sladených nápojov. Napriek tomu, že miera nadváhy a obezity na Slovensku v posledných rokoch stúpla, je totiž  trend vo viacerých súvisiacich indikátoroch skôr klesajúci – napríklad spotreba sladených nápojov na Slovensku medzi rokmi 2010 a 2022 klesla o 33 %. Vynára sa tak otázka, aký vplyv na nadváhu a obezitu by daň z cukru mala.


Zdroj: OECD, Štatistický úrad; údaje o obezite sú self-reported z databázy OECD

Tejto otázke sa bližšie venuje druhá časť publikácie, v ktorej analyzujeme dostupnú vedeckú literatúru o dopadoch daní z cukru. Existujúce štúdie síce pomerne jednoznačne dokazujú, že dane z cukru znižujú dopyt po sladených nápojoch (ani tu však nesmieme zabúdať na nezamýšľané dôsledky ako napr. cezhraničné nakupovanie v dôsledku dane), avšak nie je na ich základe možné vyvodiť jednoznačný záver o dopadoch na samotnú mieru nadváhy a obezity.

Dosahovanie dobrého zdravotného stavu je tkaním jemnej pavučiny každodenných rozhodnutí človeka o jedle, strese, fyzickej aktivite, vzťahoch, či pobyte v určitom prostredí. Nemožno očakávať zmenu pomocou jedného jednoduchého opatrenia ako je daň na jednu zo zložiek nevyváženej stravy. Hrozí preto, že daň z cukru sa stane len ďalšou položkou ťahajúcou peniaze z vreciek  spotrebiteľov, ale nenapĺňajúcou svoj cieľ.

Celú publikáciu s detailnou analýzou problematiky dane z cukru a jej dopadov si môžete prečítať a stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards