Rodičovský bonus: Krajniak má peniaze, ale podporu nie

Pravda uverejnila vyjadrenie Radovana Ďuranu k rodičovskému bonusu. 12.01.2022

Rodičovský bonus: Krajniak má peniaze, ale podporu nie

„Keď sa predstaví zdroj financovania, tak nová dávka zrazu znamená ,zodpovedné' hospodárenie. Je to omyl. Všetky zdroje, ktoré uviedol minister Krajniak, ale aj minister Matovič pri jeho balíčku, by mohli a mali byť použité na znižovanie deficitu. Päť miliárd eur na tento rok je obrovská sekera, pričom súčasná vláda nevie, ako sa s ňou vysporiada," uviedol Radovan Ďurana, INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards