Ako si medici vyberajú špecializáciu?

O nedostatku lekárov na Slovensku sa veľa hovorí, predovšetkým v kontexte ich celkového nedostatku, a to hlavne následkom starnutia populácie. Tento nedostatok však nie je rovnomerný. Koncom roka 2023 chýbali endokrinológovia, neurológovia a diabetológovia, a v posledných rokoch aj reumatológovia, imunoalergológovia a pľúcni lekári. Výpovede aktérov v oblasti zdravotníctva pritom naznačujú, že záujem medikov a medičiek o rôzne špecializácie sa mení. Celkový nedostatok lekárov  a lekárok preto vysvetľuje len časť problému, významným faktorom je aj zmena preferencií pre jednotlivé špecializácie.