Poistná daň zdraží ochranu majetku

Analytik Radovan Ďurana z INESS sa vyjadril pre Profit ohľadom zavedenia novej dane z poistenia. 9.5.2018.

Poistná daň zdraží ochranu majetku

Rezort financií ustupuje len mierne v návrhu zákona. Od novej dane z poistenia budú oslobodené životné poistky a sadzba sa zjednotí na osem percent. Zaplatia ju napokon klienti poisťovní. Poisťovne budú zaťažené novou poistnou daňou, ktorú si prenesú do cien poistiek. Tie pravdepodobne zdražia o osem až deväť percent. Novú daň tak zaplatia poistenci, ktorí sú zodpovední a snažia sa chrániť si majetok, napríklad auto či byt. Navyše príjem z tejto dane nebude účelovo viazaný na krytie poistných udalostí, ale rozpustí sa v štátnom rozpočte a môže sa použiť napríklad na sociálne balíčky.

Opravený návrh.

Na začiatku januára ministerstvo financií predstavilo svoj návrh poistnej dane, ktorá má nahradiť nesystémový daňový odvod z neživotného poistenia. Daň sa pôvodne mala týkať nielen neživotných, ale aj životných poistiek a jej sadzby sa mali pohybovať od dvoch do 18 percent z ceny poistného. Návrh šokoval poisťovne aj odborníkov. Spustila sa vlna zásadných pripomienok. Poisťovniam prekážala najmä vysoká a rôzna sadzba dane, jej retroaktivita, teda to, že sa bude platiť aj zo starých zmlúv, súčasné zdanenie životných poistiek a účinnosť už od októbra tohto roka. Následne sa úradníci s poisťovňami niekoľko mesiacov naťahovali v rozporovom konaní. Rezort financií napokon upravený návrh zákona predložil Hospodárskej a sociálnej rade SR a neskôr príde aj na prerokovanie do vlády. Poisťovne chcú, aby bol návrh úplne stiahnutý alebo pozmenený.

„O návrhu sa rokuje v rámci rozporových konaní, preto je nateraz predčasné hovoriť o finálnej podobe predkladaného zákona,“ tvrdí rezort financií.

Napriek neukončenému procesu je už jasné, že ministerstvo pod vedením Petra Kažimíra čiastočne ustúpilo tlaku poisťovní.

Ceny pôjdu hore.

Úradníci urobili ústupky najmä vo výške sadzby novej dane, ktorá sa zjednotí na osem percent. Poisťovne to považujú sa svoje malé víťazstvo, i keď spokojné nie sú. „Zjednotenie sadzieb je krokom, ktorý dáva za pravdu našim pripomienkam na technickú náročnosť až nerealizovateľnosť výberu dane z kombinovaných poistení,“ tvrdí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní. Na druhej strane poisťovne stále považujú sadzbu za neprimerane vysokú. „Naše ziskové marže sa pohybujú od štyroch do piatich percent, takže pri tejto dani by sme boli v strate, preto si ju musíme preniesť na klientov,“ vysvetľuje Martin Žáček, riaditeľ poisťovne Uniqa. Poisťovne by sa uspokojili so štvorpercentnou sadzbou dane. Pri navrhovanej sadzbe odhadujú, že poistky sa môžu zvýšiť o osem až deväť percent. Analytici si myslia, že niektoré poisťovne môžu zabojovať dočasne o podiel na trhu dotovaním cien, ale väčšinou daň zaplatí občan v cene poistky. „Mnoho ľudí sa pre zavedenie tejto dane nepoistí vôbec, alebo sa poistí na nižšiu sumu. Tieto škody môžu prevýšiť výnos z dane z poistenia,“ varuje Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz – INESS. Zdražovanie poistiek pripustil už aj minister financií, hoci dlhodobo tvrdil, že poisťovne by mali šetriť na nákladoch a nezdražovať. „Bude to podľa mňa tak 50 na 50. Nevylučujeme, že časť poisťovní, hlavne takých kapitálovo slabších, sa vyrovná s premietnutím do ceny,“ povedal P. Kažimír. Život sa zdaňovať nebude. Ďalšia vyhratá bitka poisťovní je v tom, že rezort financií napokon vylúčil zo zdanenia životné poistenie. Zaťaženie životného poistenia daňou od začiatku poisťovne odmietali ako demotivujúce.

„Štát žiadnym spôsobom nemotivuje svojich občanov zabezpečiť sa na kritické životné situácie poistením,“ tvrdí J. Žáková. Zdaňované teda budú len neživotné poistky, napríklad bytov, áut či dovoleniek.

Ministerstvo financií pod vedením P. Kažimíra argumentovalo, že podobnú daň má aj Nemecko a trend zavádzania dane z poistného je v ostatných rokoch viditeľný najmä v strednej a východnej Európe, napríklad v Bulharsku či Rumunsku. Porovnávať používanie dane z poistenia v krajinách s omnoho vyššími priemernými príjmami s navrhovaným zdanením na Slovensku, ktoré má dlhodobo podpriemerný podiel poistného na HDP (okolo troch percent), nepovažujú poisťovne za logický argument. „V civilizovaných krajinách, kde je táto daň, sú poistenci inak zvýhodňovaní, aby boli motivovaní sa poistiť. U nás sa deje presný opak,“ tvrdí J. Žáková.

Retroaktivita ostáva.

V návrhu zákona ostala hrozba retroaktivity, to znamená, že by sa novou daňou zdanili aj staré zmluvy. „Uvalenie dane na všetky existujúce zmluvy bude znamenať hlboký zásah do peňaženiek poistníkov alebo poisťovní, ak sa naplní predstava ministerstva, že daň by mala zaplatiť poisťovňa,“ varuje šéfka asociácie poisťovní.

V praxi to bude vyzerať tak, že poisťovne budú nútené státisíce existujúcich zmlúv vypovedať, prípadne klientom navrhnú novú cenu poistenia, čo tí nemusia akceptovať. Výsledkom podľa odborníkov bude iba zníženie dostupnosti poistenia alebo rušenie existujúcich poistiek. Slovák tak bude v podstate zdanený dvakrát. Zo zdaneného príjmu si kúpi poistku, ktorá bude ešte raz zdanená. Zatiaľ sa neposunul ani šibeničný termín platnosti novej dane, ktorý sa stále plánuje od októbra tohto roka. Poisťovne musia o zmenách podať informácie klientom a pripraviť na ne svoje IT systémy, preto tvrdia, že potrebujú viac času, aspoň pol roka. Poisťovne by rady videli aj splatnosť dane nie štvrťročne, ale raz za kalendárny rok. Chcú posunúť aj jej účinnosť z navrhovaného októbra až na začiatok budúceho roka. Príjem na balíčky. Odborníci návrhu zákona navyše vyčítajú, že príjmy z novej dane z poistenia potečú priamo do štátnej pokladnice a nebudú účelovo viazané na prevenciu a zábranu škôd.

„Hoci sa daň bude platiť napríklad z poistenia majetku, neznamená to, že výnosy sa použijú na protipovodňové opatrenia,“ vysvetľuje R. Ďurana. Naopak, dôchodcovia pravdepodobne získajú časť takto odvedenej dane nazad v podobe 13. dôchodku.

Odborníci však kritizujú, že namiesto toho, aby im štát tie prostriedky rovno nechal, spotrebuje odhadom približne desať percent z nich na zaplatenie úradníkov, ktorí tieto nezmyselné transfery budú musieť organizovať.

Aké dane a odvody platia poisťovne:

-daň zo zisku 21 percent,
-osobitný odvod zo zisku regulovaných odvetví 0,00726 eura mesačne,
-odvod z neživotného poistenia 8 percent,
-odvod z povinného zmluvného poistenia 8 percent.

Poistná daň v číslach:

-57 miliónov eur bola suma, ktorú rezort financií pôvodne plánoval novou daňou vybrať ročne,
-36 miliónov by mala priniesť upravená daň za rok 2019.

Jozef Ryník, Profit, 9.5.2018

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards