Pandémia odchádza do úzadia. Firmy hlásia zvýšený dopyt po pracovníkoch

Hospodárske noviny uverejnili vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k rastúcemu dopytu po pracovnej sile. 18.01.2022

Pandémia odchádza do úzadia. Firmy hlásia zvýšený dopyt po pracovníkoch

Dopyt po pracovnej sile rastie, vyčnieva najmä sektor informačných technológií. „Faktom je, že sektor prosperoval už pred pandémiou a tá mu priniesla ešte väčší rozmach. Firmy museli v čo najväčšej miere digitalizovať svoje procesy a presunúť sa do online prostredia, čo v tejto oblasti významne zvýšilo dopyt práve po špecialistoch. A tento vývoj bude pokračovať aj v roku 2022,” uviedol Róbert Chovanculiak, INESS.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards