Nenákupná horúčka

Denník Hospodárske noviny uverejnil dňa 28.8.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k aktuálnemu vývoju inflácie. 

Nenákupná horúčka

Martin Vlachynský, INESS: 

"Jednou z nepríjemných vlastností inflácie je, že maskuje realitu. Nerastú len ceny tovarov, rastú aj mzdy, tržby, zisky a rastú daňovo-odvodové príjmy štátu. Nejaký čas trvá, kým si subjekty v ekonomike uvedomia, že bohatnú len nominálne a nie reálne. Niekedy dokonca reál ne chudobnejú. Ak je dlhé roky rozdiel medzi nominálnymi a reálnymi hodnotami jeden až dve percentá, z praktických dôvodov väčšine splynú dokopy. V momente uvedomenia nastáva zmena správania, spotrebitelia a podnikatelia prerátajú svoje finančné plány. Razom pochopia, že im to „nevychádza“. Dobrým meradlom sú napríklad čísla maloobchodu. Maloobchod je najvýznamnejšou časťou spotreby a tá je najvýznamnejšou zložkou HDP. Spotreba „netvorí“ ekonomiku, ako sa neraz mylne chápe, ale umožňuje nám ju štatisticky sledovať. A na rozdiel od HDP máme k maloobchodu k dispozícii mesačne čerstvé dáta. Augustový report s júnovými dátami za Slovensko ukazuje, že maloobchodné reálne tržby zaostávali za minulým rokom už piaty mesiac za sebou. Medziročne klesli o 5,1 percenta, pričom reálne tržby v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť klesli takmer o 14 percent. Celkovo slovenský maloobchod dosiahol štvrtý najväčší pokles v EÚ po Estónsku, Maďarsku a Slovinsku. Ak by niekto čakal, že peniaze Slovákov sa z tovarov presunuli do služieb, tak nie. Vybrané trhové služby v júni 2023 dosiahli pokles tržieb o 6,2 percenta, pričom nižšie hodnoty ako pred rokom evidovali už šiesty mesiac za sebou. Detailnejšie čísla nájdete v databázach. Dôležité nie sú konkrétne percentá, ale trend. Ten ukazuje, že Slováci reálne míňajú oveľa menej, hoci nárast nominálnych cien tovarov bude pravdepodobne znamenať, že uvidíme rekordné tržby obchodníkov. Inak napísané, obchodník namiesto 100 eur utŕži 105 eur. No ak bola inflácia desať percent, znamená to, že jeho tržby reálne poklesli. Jeho reálna ekonomická situácia sa zhoršila. Musí viac zaplatiť dodávateľom, za energie, zamestnancom, za nájom aj za úvery. Dokonca môže mať naoko aj vyšší zisk, a tým aj vyššie dane. Keďže stroje a zariadenia odpisuje zo starých cien, ale reálne ich bude musieť už obnoviť za nové ceny. Podobná matematika platí aj v priemysle či službách. Tie však nie sú tak na očiach ako maloobchod, s ktorým prichádza denne do kontaktu každý občan. Bohužiaľ, obávam sa, že po voľbách politici pomýlení infláciou začnú vetriť „nadmerné zisky“ naľavo aj napravo a pokúsia sa doplniť si poloprázdne pokladničky. Spomaľujúcej ekonomike tak budú hádzať ešte ďalšie polená pod nohy."

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards