MŠVVAŠ sa podarilo vyhrať niekoľko menších novelizačných bojov

Portál dnes24 uverejnil vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k reforme školstva. 2.1.2022

MŠVVAŠ sa podarilo vyhrať niekoľko menších novelizačných bojov

"Na nižších stupňoch vzdelávania sa podarilo viacero pozitívnych zmien ako zrovnoprávnenie financovania súkromných a verejných škôlok či jazykových škôl, zníženie pedagogických požiadaviek na riaditeľov škôl, vytvorenie katalógu inovačných programov, zavedenie možnosti, aby školy mohli vytvárať "klastre" a učitelia slovne hodnotiť žiakov," vymenoval Róbert Chovanculiak. 

"A pritom existuje množstvo inšpirácií zo zahraničia, ako vniesť nový vietor do stagnujúceho školského systému," poznamenal. Napríklad ide podľa neho o zavedenie možnosti zakladať autonómne, slobodné školy, "ktoré nepodliehajú regulačno-byrokratickej kazajke a môžu sa v nich angažovať aktívni a inovatívni učitelia a riaditelia," dodal.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards