Market Finesse 9/2020

Tohtoročný advent je iný než všetky, na ktoré si pamätáme. Sviatky pokoja sa zmenili na sviatky každodennej neistoty. Do karantény sa podarilo dostať polovici vlády a sledujúc komentáre k aktuálnemu dianiu, na Slovensku opäť ožíva kultúra toho nášho: nechcem sa tešiť zo šťastia iného, hlavne nech sa aj ostatní majú rovnako zle ako ja.

Market Finesse 9/2020

Ale dejú sa – aj okolo INESS – i pekné veci. Naša Ekonomická olympiáda, prvá celoštátna ekonomická súťaž pre stredoškolákov v histórii Slovenska, vykopla pred dvomi týždňami dvere svojho štvrtého ročníka. Pred jeho spustením sme tipovali počet zapojených študentov. Bude vyšší ako vlani kvôli rastúcej popularite medzi študentmi i učiteľmi, alebo nižší kvôli únave z dištančného vzdelávania a online vyučovacej letargii? Najlepší inessácky interný tip mala samotná riaditeľka olympiády Monika Budzák. Tipovala rekordný počet zapojených študentov a intuícia ju nesklamala. Môžeme sa tak na týchto riadkoch pochváliť číslom 8 500 zapojených stredoškolákov na celom Slovensku. To je už viac ako dvojnásobok oproti prvému ročníku. Veľmi ma teší rastúca popularita ekonómie medzi mladými ľuďmi, najmä vzhľadom na jej praktický význam pre každodenný život a kvalifikované rozhodnutia každého jedného z nás.

Podarilo sa nám tiež získať dostatočnú podporu pre hromadnú pripomienku verejnosti k ústavnému zákonu o dôchodkoch. Obmedzuje prístup sporiteľov k úsporám a zadefinoval by vznik štátnej DSSky. V spolupráci s ďalšími odborníkmi sme sformulovali hromadnú pripomienku, v ktorej sme identifikovali zásadné nedostatky tohto zákona a navrhli jeho stiahnutie ako celku. Ministerstvo si bude s nami musieť prejsť svoje návrhy v rozporovom konaní. Budeme vás informovať o jeho výsledku! V decembri sme tiež stihli vydať už desiatu štúdiu za tento rok. Nesie názov Privatizácia 3.0 a je to obsiahlejšie čítanie o výkonnosti štátnych podnikov a dopadoch predchádzajúcich dvoch vĺn privatizácie na Slovensku. V publikácii tiež píšeme, že zdravá ekonomika potrebuje menej štátnych podnikov a navrhujeme ďalšiu vlnu odôvodnenej privatizácie viac ako tuctu kandidátov – štátnych podnikov. Publikácia je o to aktuálnejšia, že v nej zároveň varujeme pred vznikom nových štátnych podnikov či rozširovaním tých existujúcich, najmä v súvislosti s aktuálnymi „reformami“.

Pred pár dňami sme tiež publikovali Stanovisko INESS k návrhu akčného plánu Globálnej stratégie znižovania škodlivých dopadov požívania alkoholu. Zložitý názov pre relatívne neintuitívnu tému, ale niekedy sa politickému newspeaku jednoducho nedá vyhnúť. V skratke – v spolupráci s ďalšími rešpektovanými európskymi think tankmi zastrešenými bruselským združením think tankov EPICENTER sa snažíme poukázať na negatíva zvyšovaní zdanenia výroby či reklamy alkoholu, ale aj navrhovanej globálnej dane z alkoholu, ktorú by WHO nielen vyberalo, ale následne rozdeľovalo. Bezprecedentný návrh, nepodložený poctivou kalkuláciou externalít, navrhovaný organizáciou bez priameho politického mandátu, bez politickej zodpovednosti považujeme za mimoriadne nebezpečný protidemokratický krok v ústrety centrálnej harmonizovanej regulácii. Mala by limitujúci dopad na národné politiky, ekonomiku národných krajín a slobody podnikania.

Toto číslo je bohaté na zaujímavé články, ktoré ešte stále odzrkadľujú spoločenské témy, ktoré sme nastolili poslednými štúdiami. Či už zo zdravotníctva, školstva, trhu práce a ďalšími.

Nakoniec by som vám rád za celý INESS poďakoval za vašu priazeň a podporu v tomto neľahkom roku. Tešíme sa na výzvy, ktoré nám prinesie rok 2021! Verím, že budete stáť pri nás. Prajem vám krásne, pohodové a v zdraví prežité sviatky.

Richard Ďurana

Celý Market Finesse si môžete prečítať TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards