Kedy bude Slovensko zdravé?

Pravda uverejnila článok o Indexe zdravie za peniaze s vyjadrením Martina Vlachynského. 10. 09. 2020.

Kedy bude Slovensko zdravé?

Málo zdravých seniorov, vysoká novorodenecká úmrtnosť, množstvo pacientov s vysokým krvným tlakom. Hodnotenie slovenského zdravotníctva a jeho porovnanie s inými krajinami nieje lichotivé.

„Máme najnižší počet rokov prežitých v zdraví po 65. roku života, najvyšší počet hospitalizácií ľudí s vysokým krvným tlakom a diabetom, najnižší počet zdravotníckych a sociálnych pracovníkov a najnižší relatívny počet univerzít v rebríčku Top 500 z hľadiska výučby medicíny," vymenúva analytik INESS Martin Vlachynský.

Slovensko sa v hodnotení zdravotníctva z 25 štátov ocitlo na 21. mieste. Na prvých priečkach sa umiestnili Island, Taliansko, Španielsko, Poľsko. Za Slovenskom nasledovalo Švajčiarsko, Francúzsko či Litva. „Za nízkym umiestnením niektorých bohatých štátov môže síce byť nadpriemerná kvalita, je však zaplatená veľmi vysokými výdavkami," pokračuje Vlachynský.

Inštitút porovnával zdravotníctvo štátov vo viacerých ukazovateľoch s dôrazom na pomer investovaných peňazí a výsledku na zdraví pacienta. „Rebríček nehovorí o tom, aká je absolútna kvalita zdravotníctva. Ak by sme sa pozreli len na absolútne hodnoty, teda ak by sme nezohľadňovali „cenu", tak na čelných miestach trónia superbohaté štáty ako Nórsko, Švédsko či Švajčiarsko. Preváženie výdavkami nám umožní hľadať hodnotu za peniaze - koľko zdravia navyše prinesie každé euro vložené do systému," priblížil odborník.

Celý článok vyšiel v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards