Jednoducho o zložitých liekoch

O ľudskom zdraví sa hovorí ako o nevyčísliteľnej hodnote, na ktorú má každý nárok. Zo skúseností však vieme, že nie vždy sa liečivá dostanú k ľudom, ktorí o ne žiadajú, a niektoré sú nad ich finančné možnosti. Prečo tomu tak je nám môže vysvetliť pochopenie trhu liekov na Slovensku.

Jednoducho o zložitých liekoch

Uvádzanie na trh

Farmaceutický priemysel patrí medzi najregulovanejšie odvetvia vo svete. Predtým než sa liečivá dostanú na pulty lekární, musia absolvovať klinické testy, úspešnú registráciu a v prípade Slovenskej republiky prejsť procesom kategorizácie. Jedná sa o farmako-ekonomický rozbor, ktorý je vzhľadom na tému preplácania nákladov poisťovňou zásadný. Zjednodušeným pohľadom by sme ho mohli opísať ako hľadanie hodnoty za peniaze. Vyčísľujú sa dodatočné roky kvalitného života, ktorý nám daný liek zabezpečí.

Aké vysoké sú doplatky?

Po diagnostikovaní ochorenia nám doktor najčastejšie predpíše lieky, ktoré sú kategorizované. Kategorizácia liekov na Slovensku rozdeľuje lieky do skupín podľa indikácií ochorení a použitej účinnej látky. Jednotliví výrobcovia liekov a ich produkty sa môžu odlišovať na základe ceny. Suma, ktorú vám poisťovňa preplatí, je vo výške najlacnejšieho dostupného lieku v rámci kategórie. Doplatok vie ovplyvniť aj poisťovňa, ale len v rámci poskytovaných benefitov. V praxi sa však môže stať, že po revízii liekov, ktorá by sa mala diať aspoň raz ročne, sa výška doplatkov zmení v dôsledku príchodu lacnejšieho konkurenta na trh. Táto situácia však nemusí byť vždy dotiahnutá do konca (revízia neprebehne) a preplácaná suma zostane rovnaká. Čo znamená, že pacienti sa vyhnú zmene značky lieku, ale zároveň nepríde k úsporám financií v systéme.

Ďalšie príčiny nedostatku

Dva ďalšie dôvody nedostatku liekov na Slovensku sa viažu k reguláciám. Prvým z nich je stanovenie ceny. Slovensko má všeobecne nízke ceny (priemer troch najnižších cien v sledovaných krajinách), za ktoré sa dodávateľom neoplatí na náš trh vstupovať a absolvovať zložitý byrokratický proces vstupu. Druhým dôvodom je zákonná povinnosť dodávateľa zabezpečiť dostatočné množstvo liečiva v danom čase. Jeho neschopnosť splniť túto povinnosť vedie k vysokým pokutám. Z tohto dôvodu dodávatelia volia stiahnutie liekov z trhu ako minimalizáciu rizika nedostatku ich lieku a zároveň zabezpečenie dostatočného množstva liekov pre väčšie trhy. Tento postup sme mohli vidieť pri nedostatku očkovacích látok proti chrípke.

Žijeme vo svete obmedzených možností a zdravie nedokážeme kúpiť všetkým. Toto je realita, ktorej akceptácia nám zabezpečí lepšie pochopenie systému liekov. Nemôžeme si dovoliť zachraňovať dni života za peniaze, ktorými by sme stovkám ľudí priniesli mesiace alebo roky. Môžeme sa ale snažiť vytvárať inovatívne prostredie a efektívne zdravotníctvo, ktorými pomôžeme plošne všetkým pacientom. Ak vás táto téma zaujíma, pozrite si náš vlog/vypočujte podcast.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards