INESS za okrúhlym stolom študentov Ekonomickej univerzity

16. novembra 2016 diskutoval Martin Vlachynský z INESS so študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov o energetických zdrojoch. Diskusia sa konala v rámci príprav Modelovej konferencie, ktorú študenti organizujú 5. apríla 2017.

INESS za okrúhlym stolom študentov Ekonomickej univerzity

Poslucháči sa v rámci prednášky dozvedeli, ktoré suroviny boli považované za kľúčové v minulosti a akú dôležitú úlohu zohrávalo uhlie ako energetický zdroj. Neskôr tieto úvahy aplikovali na ropu a jej súčasné postavenie na svetovom trhu. Dopyt po rope je odvodený od dopytu po finálnych statkoch, ktoré sa z nej produkujú – túto produkciu však môžu nahradiť aj iné zdroje. Otázky ako vplyv vedecko-technického pokroku na produkciu ropy, ako dynamicky reaguje ťažba ropy na svetový dopyt, či je ropa ako surovina nahraditeľná a mnohé iné sa stali predmetom diskusie za okrúhlym stolom.

Pár záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards