Aký bude ďalší vývoj na Ukrajine? (Aktuality.sk)

Ako povedal pre portál Aktuality.sk dňa 20.4.2014 Ján Dinga z INESS, ťažko by sme dnes našli zahraničného investora, ktorý by pomýšľal nad investíciou v tejto krajine. Trpia aj všetky ukrajinské firmy, keďže akákoľvek investícia či kapitál sú ohrozené neistotou budúceho vývoja konfliktu. V dôsledku upadajúcej ekonomiky oslabuje ukrajinská hrivna, môžeme očakávať aj prepad štátnych príjmov, dodal.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Ukrajina dostane od EÚ 11mld eur cez pôžičky a granty (Expres)

Ukrajina dostane od Európskej únie 11 miliárd eur cez pôžičky a granty. Program pomoci Kyjevu predstavil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Únia a Spojené štáty naďalej rokujú o uvalení protiruských sankcií. Tie ale budú podľa ekonóma INESS-u Martina Vlachynského iba symbolické, pretože by postihli obe strany, uviedlo dňa 5.3.2014 rádio Expres.

Stanovisko INESS k hlavným cieľom strategického rámca pre životné prostredie a energetickú politiku na roky 2020 až 2030

K návrhu zaviesť záväzné ciele 40% redukcie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990
 
Súčasné záväzky EÚ zredukovať emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020 sú ambicióznejšie než je tomu u všetkých ostatných priemyselne rozvinutých krajín. Kvôli týmto záväzkom dnes občania ako aj podnikateľské subjekty v EÚ pociťujú zvyšujúcu sa finančnú záťaž a strácajú konkurencieschopnosť voči iným rozvinutým ako aj rozvíjajúcim sa štátom. Prehnane ambiciózne a neopodstatnené záväzky redukcie emisií skleníkových plynov by mali negatívny vplyv na  tvorbu nových pracovných miest, bohatstva a iných cieľov stratégie Európa 2020.

Úradníkom ide karta

Komisia reguluje s cieľom dosiahnuť “optimum pre spoločnosť”. Samozrejme optimum z pohľadu úradníkov (keďže je to subjektívna veličina, ktorú si každý predstavíme nejako inak). Najnovšie sa rozhodla regulovať výšku tzv. Interchange Fees, teda poplatkov (obchodníka) za platbu kartou. Momentálne sa poplatky pohybujú medzi 0,015% až nad 2% zo sumy transakcie, podľa podmienok kontraktu medzi zúčastnenými stranami. Regulácia by mala stanoviť pevný strop 0,2% pre debetné karty a 0,3% pre kreditné. Návrh už prešiel europarlamentným ekonomickým výborom.

Francúzsko a Nemecko chcú zjednotiť dane (STV)

Dá sa predpokladať, že Francúzi sa budú snažiť, aby ten finálny výsledok sa čo najviac podobal tomu, čo majú oni dnes. Naopak ostatné štáty sa zase budú snažiť, aby sa to podobalo na ich domáce systémy, konštatoval pre STV dňa 19.2.2014 Martin Vlachynský z INESS.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards