Minimálna mzda – účinný nástroj na zvyšovanie nezamestnanosti

INESS zverejnil dňa 1.8.2013 novú štúdiu zameranú na analýzu dopadov Minimálnej mzdy na trh práce.

Minimálna mzda – účinný nástroj na zvyšovanie nezamestnanosti

Pri tejto príležitosti zorganizoval seminár spojený s tlačovou konferenciou pre skupinu novinárov, na ktorej ich oboznámil s účinkami minimálnej mzdy. Ján Dinga a Radovan Ďurana priblížili závery dlhodobého výskumu vplyvu minimálnej mzdy na trh práce, ako aj analýzu slovenských dát.

Foto:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards